Zavod za bolesti uha, grla i nosa

Pročelnik Zavoda za bolesti uha, grla i nosa:

Drago Boščić, dr. med. specijalist otorinolaringologije,
subspecijalist plastično-rekonstruktivne kirurgije glave i vrata
e-mail: procelnik.orl@kbd.hr

 

Zavod danas sadrži 4 jedinice: stacionarnu, polikliničku, dijagnostičko-terapijsku i operacijsku. Stacionarna jedinica sastoji se od odjela koji raspolaže s 16 bolesničkih kreveta, odjelnom ambulantom i prostorijom za previjanje i terapiju. Poliklinička jedinica uključuje tri ambulante. Dijagnostičko-terapijska jedinica uključuje ordinaciju za audiovestibulološku dijagnostiku (tonska audiometrija, govorna audiometrija, timpanometrija, elektronistagmografija, BERA) i ordinaciju za endoskopsku dijagnostiku i terapiju. Operacijska jedinica sastoji se od operacijske sale u Operacijskom centru i Operacijske sale za plastično-rekonstruktivne zahvate u lokalnoj anesteziji. Na odjelu borave pacijenti iz gotovo svih regija Hrvatske, budući da je moguće u dijagnostičkom postupku, ovisno o indikaciji, učiniti sve visokodiferencirane pretrage, a u nastavku provesti odgovarajuće liječenje, kako medikamentozno tako i operacijsko.

POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 01. 10. 2021. godine.
Datum objave: 25. 10. 2021.


ODLUKA
o izboru i imenovanju djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Kliničkoj bolnici Dubrava, reizborna radna mjesta:
PREDSTOJNIK KLINIKE ZA KIRURGIJU
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22. 09. 2021. godine.
Datum objave: 25. 10. 2021.


ODLUKA
o djelomično poništenom natječaju za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
FARMACEUTSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08. 09. 2021. godine.
Datum objave: 25. 10. 2021.


ODLUKA
o djelomično poništenom natječaju za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 18. 08. 2021. godine.
Datum objave: 20. 10. 2021.


ODLUKA
o djelomično poništenom natječaju za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja), a prema natječaju od 29. 09. 2021. godine.
Datum objave: 20. 10. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST STOMATOLOŠKE PROTETIKE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22. 09. 2021. godine.
Datum objave: 20. 10. 2021.