Odjel za septičnu koštano-zglobnu kirurgiju

Voditelj odjela:

Ime Prezime
tel: +385 1 290 ####
fax: +385 1 ### ####
e-mail: abcdefgh@kbd.hr

 

Sadržaj stranice je u pripremi.

Odluka
o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije iz maksilofacijalne kirurgije.
Datum objave: 11.04.2014.


Odluka
o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije iz psihijatrije.
Datum objave: 11.04.2014.


Odluka
o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije iz kliničke mikrobiologije.
Datum objave: 08.04.2014.