Kirurgija aorte

2.1. Broj operacija aorte

 

2.2. Broj hitnih operacija aorte

 

2.3. E-vita open plus 2011.–2015., 15 implantacija
Članovi međunarodnog E-vita registra
(Voditelj programa: Igor Rudež)