Endovaskularno liječenje bolesti aorte

3.1. Ukupan broj operacija aorte prije i nakon uvođenja endovaskularnog liječenja 2007. godine

 

3.2. Aortna patologija bolesnika endovaskularno liječenih u KBD (tevar – patologija)
(Voditelj programa: Daniel Unić)

 

3.3. Broj i udio TAVI u ukupnom broju operacija aortnog zaliska
(Voditelji programa: Željko Sutlić, Daniel Unić)

 

3.4. Preživljavanje bolesnika nakon transkateterske ugradnje aortnog zaliska (tavi)