Endokarditis

4.1. Kirurško liječenje infektivnog endokarditisa – u suradnji s Klinikom za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević
(Voditelji programa: Igor Rudež, Bruno Baršić)