Popis djelatnika 1995.–2015.

Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Anušić Martina,
Antunović Dominko,
Babić Ervina,
Babić Katarina,
Barić Davor,
Bastaja Snježana,
Batarelo Sanja,
Bilogrević Anđa,
Biočina Bojan,
Blažeković Robert,
Bosnar Dragana,
Božić Marija,
Bojić Marica,
Braim Ana,
Brkić Zvonar Kristina,
Brinar Peter,
Bukovšak Petra,
Crnković Ljerka,
Crnogorac Vesna,
Culej Petra,
Čanović Mustafa,
Čekol Zorana,
Čičak Nikolić Marijana,
Ćorić Ante,
Deskar Bartovčak Nada,
Deucht Marina,
Dominković Josipa,
Duronjić Lukač Aleksandra,
Fink Željka,
Filar Boris,
Fočić Gordana,
Fočić Marija,
Frankol Slađana,
Fuček Helena,
Gazilj Dražana,
Golac Nenad,
Grubišić Milka,
Habazin Ružica,
Habjanec Štefica,
Hudoletnjak Maja,
Ilijač Božica,
Janković Josipa,
Jarni Renata,
Jonjić Dubravka,
Jurčić Dragana,
Jug Danijela,
Jurić Melita,
Kosovec Dorotea,
Kreš Stjepan,
Latković Branislava,
Lukačević Nenad,
Lukić Ivana,
Markač Ivan,
Markić Mladenka,
Marušić Natalija,
Mrkonjić Ružica,
Moler Veronika,
Moslavac Kristina,
Mužina Marija,
Najdanović Sandra,
Ožanić Antonija,
Pintar Gabrijela,
Planinc Mislav,
Pluščec Marijana,
Popović Dragica,
Ratković Sonja,
Rašić Irena,
Rudež Igor,
Safundžić Ivana,
Sentić Marko,
Solarić Mladen,
Strelar Jasminka,
Stjepanović Maja,
Suton Ivana,
Sutlić Željko,
Šragalj Ivana,
Tadić Nada,
Tesla Dijana,
Trnačić Julijana,
Unić Daniel,
Varvodić Josip,
Vuger Silvija,
Vujević Danijela,
Zubak Danijela,
Zdjelarević Marija

 

Kardiovaskularna anestezija i intenzivno liječenje

Baričević Ivan,
Barić Ada,
Barišin Stjepan,
Bistrični Kristina,
Biškup Ivana,
Bošnjak Danica,
Bradić Nikola,
Brkić Bojan,
Ciprić Marija,
Čakanić Natalija,
Desnica Marina,
Eskić Anica,
Fazlić Kelma,
Fribert Natalija,
Gregurec Andrea,
Husedžinović Ino,
Hunjadi Franciska,
Jeleč Amarela,
Jovičić Suzana,
Jularić Kaja,
Korušić Anđelko,
Kralj Husajna Danijela,
Kranjec Lidija,
Kristović Darko,
Krmpotić Marijana,
Kuleš Kristina,
Kvakar Beatrica,
Lacković Marina,
Lukić Ana,
Majer Ribarić Karolina,
Mikulec Sanja,
Mrzljak Kristina,
Navoj Darko,
Nikić Nada,
Novak Andrea,
Panić Tajana,
Pavlović Nataša,
Pintar Svaguša Gordana,
Plazanić Antonela,
Poldrugač Marina,
Raić Senka,
Stanešić Đurđica,
Šabić Danijela,
Šafarić Oremuš Zrinka,
Šarić Ojdana,
Šarić Ivica,
Šekelja Martina,
Šimunaci Sanja,
Šurina Marija,
Tudorić Đeno Ivana,
Vladisavljević Jasminka,
Valjak Marica,
Zečević Božić Svjetlana,
Žmegač Natalija