Antikoagulacijska terapija u kardijalnoj kirurgiji

NAKON UGRADNJE MEHANIČKIH ZALISTAKA

AORTNI ‘bileaflet’ zalisci, Medtronic Hall Marivarin trajno INR 2.0-3.0
ostali disk zalisci, Starr-Edwards Marivarin trajno INR 2.5-3.5
MITRALNI svi zalisci Marivarin trajno INR 2.5-3.5

 
+ Aspirin 100 mg, ako postoje prudruženi čimbenici rizika za tromboemboliju, kao:

  • ...fibrilacija atrija
  • ...prethodna tromboembolija
  • ...stanje hiperkoagulabilnosti
  • ...snižene ejekcijska frakcija LV (EF <30%)

NAKON UGRADNJE BIOLOŠKIH ZALISTAKA

Stentirani biološki zalisci Medtronic Hancock, Hancock II, Mosaic; SJM Biocor Marivarin 3 mj. * INR 2.0-3.0
Stentless biološki zalisci SJM Toronto SPV; Medtronic Freestyle antikoagulacijska terapija nije potrebna *
Homograft   antikoagulacijska terapija nije potrebna *


NAKON REKONSTRUKCIJE MITRALNOG ILI AORTNOG ZALISKA

Potrebna je antikoagulacijska terapija u trajanju od 3 mjeseca, ako nije drugačije indicirano.


NAKON OPERACIJA AORTE (ANEURIZME i DISEKCIJE)
S UPOTREBOM PROTEZA (bez zalistaka)

Andol 100 trajno

 
+ Aspirin 100 mg, ako postoje prudruženi čimbenici rizika za tromboemboliju, kao:

  • ...fibrilacija atrija
  • ...prethodna tromboembolija
  • ...stanje hiperkoagulabilnosti
  • ...snižene ejekcijska frakcija LV (EF <30%)


SLJEDEĆE: Antiagregacijska terapija u kardijalnoj kirurgiji