Informacije za liječnike

Informacije o stručnim sastancima, operacijama i upravljanju kvalitetom

Raspored stručnih sastanaka Odjela za kardijalnu kirurgiju.
 

Kod kojih je bolesnika potrebna profilaksa bakterijskog endokarditisa, kod kojih je zahvata potrebna te antimikrobna profilaksa.
 

Indikacije, kontraindikacije i obrada bolesnika.
 

Antikoagulacijska terapija u kardijalnoj kirurgiji.
 

Odjel za kardijalnu kirurgiju pridržava se slijedećih smjernica u provođenju antiagregacijske terapije prije i nakon operacijskog zahvata.