Kirurgija kod kroničnog zatajivanja srca

Transplantacija i mehanička potpora

Transplantacija srca

 
Transplantacija srca kirurški je postupak kojim srce u zadnjoj fazi zatajivanja zamjenjuje srcem prikladnog donora. Srce se uglavnom presađuje bolesnicima kojima je očekivano trajanje života ograničeno na godinu dana ili manje, unatoč optimalnoj medikamentoznoj terapiji ili bolesnicima koji nisu dobri kandidati za konvencionalno kirurško liječenje srčane bolesti. Transplantacija srca danas omogućava izvrsno dugoročno preživljenje bolesnika i predstavlja zlatni standard u liječenju kroničnog zatajenja srca.

Prema aktualnim podacima Međunarodnog udruženja za transplantaciju srca i pluća, jednogodišnje preživljenje nakon transplantacije srca iznosi 81%, petogodišnje 68%, a desetogodišnje 50%. Ovi rezultati plod su višedesetljetnog razvoja kirurške tehnike, imunosupresivne terapije i algoritama odabira bolesnika i donora, kao i vrhunske organizacije transplantacije i dobre suradnje svih medicinskih struka uključenih u program transplantacije srca.

Mehanička potpora cirkulaciji

 
Mehanička potpora cirkulaciji (eng. mechanical circulatory support, mcs) danas je također standardna opcija u liječenju završne faze zatajivanja srca. Primjenjuje se kod bolesnika koji ne reagiraju na optimalnu medikamentoznu terapiju kao premoštenje do transplantacije srca (eng. bridge–to–transplantation), kao premoštenje prema ozdravljenju (eng. bridge–to–recovery) ili kao trajna terapija (eng. destination therapy).

Prvi uređaj za dugotrajnu potporu cirkulaciji u Hrvatskoj ugrađen je 30. 10. 2008. u Kliničkoj bolnici Dubrava. Program mehaničke potpore cirkulaciji u Kliničkoj bolnici Dubrava pokazao se kao izvrsna i neophodna nadopuna razvijenom programu transplantacije srca u sklopu cjelovitog liječenja kroničnog zatajenja srca.


SLJEDEĆE: Bolničke usluge – dostupne usluge za ugodniji boravak