Kiruški laboratorij za biomedicinska istraživanja

Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda

Svrha djelatnosti

 
Znanstveno-istraživačka djelatnost važan je aspekt rada djelatnika Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju koja se temelji na načelima dobre kliničke prakse (engl. Good Clinical Practice), dobre znanstvene prakse (engl. Good Scientific Practice) i dobre laboratorijske prakse (engl. Good Laboratory Practice), te u skladu sa smjernicama opisanim u priznatoj stručnoj literaturi.

Svrha ove djelatnosti je:

  • ... rješavanje kliničkih problema uočenih u postupku liječenja kardiokirurškog bolesnika
  • ... praćenje svjetskih noviteta i njihova aplikacija u rutinski postupak liječenja kardiokirurškog bolesnika
  • ... provjera pojedinih metoda liječenja i njihova usporedba s postojećim metodama
  • ... napredak liječnika Zavoda u znanstvenoj karijeri

Osnivanje Laboratorija

 
Zbog ovih potreba i gore navedenog trenda, 2004. godine osnovan je Kirurški laboratorij za biomedicinska istraživanja (KLBI) u kojem se provode in vitro istraživanja u sklopu znanstveno-istraživačke djelatnosti Zavoda.
Organizacijska shema laboratorija prikazana je na slici:

 

KLBI vodi liječnik, medicinski biokemičar ili molekularni biolog s titulom doktora znanosti, a u njemu još rade i znanstveni novaci, studenti poslijediplomskih studija iz znanstvenog polja Biomedicina i zdravstvo. Odjelni liječnici Zavoda, liječnici na stažu i specijalizaciji, također provode in vitro pokuse u KLBI, ako imaju status istraživača na nekom od istraživanja koja se provode u sklopu znanstveno-istraživačke djelatnosti Zavoda.

Istraživanja

 
Do sada je u laboratoriju proveden i završen projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta “Upalni biljezi nakon kardiokirurških operacija” (šifra: 0198005) koji je trajao od 2003.-2008. godine, a čiji je voditelj bio prof. dr. sc. Željko Sutlić.

Kvalifikacijski radovi koji su proizašli iz istraživanja provedenih u laboratoriju jesu:

1. Kristina Brkić: Biokemijski algoritam za praćenje upale nakon kardiokirurških operacija. doktorska disertacija, obranjena lipanj 2009., Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Ines Lazibat: Rizik od neuroloških komplikacija nakon kardiokirurške operacije uz primjenu stroja za izvantjelesni krvotok, doktorska disertacija, obranjena prosinac 2010., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. Daniel Unić: Utjecaj izvantjelesnog krvotoka na dinamiku lučenja endotelina-1 tijekom aortokoronarnog premoštenja, magistarski rad, obranjen rujan 2010., Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prva neslužbena promocija laboratorija održala se 27. svibnja 2005. godine kada je u sklopu svjetske promocije koncepta nove valvularne proteze / naprave za rekonstrukciju mitralnog zaliska uz sastanak istraživača održan prvi WET LAB u Hrvatskoj pod naslovom “Pig heart implantation of the MF device“. U radu WET LAB-a prisustvovalo je 25 kardijalnih kirurga iz Amerike, Njemačke, Belgije, Francuske, Slovenije. Češke, Poljske i Nizozemske. Svi su sudionici sami proveli implantaciju MF uređaja u svinjsko srce.

Oprema

 
2013. godine Laboratorij se prijavio na natječaj za financiranje iz Europskih fondova kako bi se opremio novijom i sofisticiranijom opremom, te povečao opseg raspoloživih metoda. Ovim projektom obuhvaćena je sljedeća oprema: multifunkcionalni uređaj za čitanje mikrotitracijskih pločica koji podržava metode: luminiscencije, kemiluminiscencije, i absorbancije te oprema za provođenje SDS-PAGE elektroforeze i Western blotting s pripadnim softwerom za čitanje blotova. Takpđer, nabavit će se i općenita laboratorijska oprema: sterilizatori, centrifuge, hematološki brojač Micros CRP 200, zamrzivači na -40°C, vaga, mješalica, pH-metar, homogenizator i automatske pipete

Prijava na ovaj projekt u skladu je s Nacionalnom strategijom za zdravstvo od 2012-2020 i ispunjava uvjete sljedećih prioriteta:
 
- Prioritet 2: Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu (Mjera 2.4 omogućavanje ostvarivanja viših razina obrazovanja za sve zdravstvene djelatnike);
- Prioritet 3: Jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu (Mjera 3.4 Poticanje istraživanja sustava zdravstva);
- Prioritet 5: Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti (Mjera 5.4 Izrada kliničkih smjernica utemeljenih na znanstvenim dokazima i najboljoj praksi).


SLJEDEĆE: Sustav upravljanja kvalitetom – povećanje kvalitete, zadovoljstvo kupaca i normizacija


[/6_12]

[/light_container]