Transplantacija srca

Indikacije, kontraindikacije i obrada bolesnika

Transplantacija srca

 
Transplantacija srca je procedura kojom se srce primatelja u završnoj fazi bolesti bez drugih mogućnosti daljnjeg liječenja (kiruškog, medikamentoznog ili pomoću mehaničke potpore krvotoku) zamjenjuje srcem odgovarajućeg davatelja.
 

Indikacije za transplantaciju srca

 
Završna faza kroničnog zatajivanja srca bez mogućnosti za daljnjim uspješnim medikamentoznim ili kiruškim liječenjem.
 

Kronično zatajivanje srca

 
Završna faza zatajivanja srca je bolest srčanog mišića kao pumpe zbog koje dolazi do nedakvatnog protoka krvi kroz tijelo te opskrbe organa kisikom i metabolitima.
 

 • Neki uzroci kroničnog zatajivanja srca, tj. slabljenja srčanog mišića su:

 • ...Infakrt miokarda (srčani udar)
 • ...Kardiomiopatija (uvećanje srca)
 • ...Miokarditis (virusna infekcija srčanog mišića)
 • ...Arterijska hipertenzija (visoki krvni tlak)
 • ...Bolesti zalistaka
 • ...Urođene srčane greške
 • ...Aritmije
 • ...Plućna hipertenzija (visoki tlak u plućnoj arteriji)
 • ...Ovisnost o alkoholu i drogama
 • ...Kronična bolest pluća – (emfizem, KOPB)

Rizici zahvata

 
Kao i sa svakim kiruškim zahvatom postoji određeni rizik razvoja komplikacija.
 

 • Mogući rizici transplantacije srca su:

 • ...Infekcija
 • ...Krvarenje za vrijeme ili nakon operacije
 • ...Krvni ugrušci koji mogu uzrokovati srčani, moždani udar ili plućnu emboliju
 • ...Problemi sa disanjem
 • ...Zatajivanje bubrega
 • ...Poremećaji ritma i potreba ugradnje elektrostimulatora srca
 • ...Odbacivanje srca

Novi organ može biti odbačen od imunosnog sustava primatelja. Odbacivanje je normalna obrambena reakcija organizma na strano tkivo. Stoga bolesnik dobiva lijekove koji će “prevariti” imuni sustav primatelja i spriječiti ga da novi organ smatra stranim. Lijekovi koji se koriste za sprečavanje osbacivanja mogu imati određene nuspojave.

Kontraindikacije za transplantaciju srca

 • ...Trenutna ili kronična infekcija
 • ...Maligne bolesti
 • ...Životna dob (obično >60 godina)
 • ...Psihijatrijske bolesti
 • ...Ovisnosti o alkoholu ili drogama
 • ...Zatajivanje više organskih sustava
 • ...Ostali medicinski problemi osim bolesti srca zbog kojeg se stanje ne bi poboljšalo nakon transplantacije
 • ...Nepridržavanje preporuka liječenja

Procjena stanja i stavljanje na listu

 
Kako bi se procijenilo da li pojedini bolesnik zadovoljava kriterije za stavljanje na listu za transplantaciju srca potrebno je provesti određene preglede i pretrage. Nakon svih pretraga koje se obavljaju pod nadzorom vašeg kardiologa bolesnik se predstavlja transplantacijskom timu. Transplantacijski tim koji se sastoji od transplantacijskih kirurga, kardiologa i transplantacijskog kordinatora odlučuje o zadovoljavanju kriterija za stavljanje na listu za transplantaciju srca. Tim može prihvatiti bolesnika za transplantaciju, tražiti dodatne pretrage prije odluke i ponoviti procjenu ili zbog kontraindikacija odbiti bolesnika za operaciju.
 

Ako ste prihvaćeni za transplantaciju srca o tome će te bit obaviješteni od strane Vašeg kardiologa. Vaša pozicija na listi ovisi o vašoj visini, tjelesnoj težini krvnoj grupi, vremenu čekanja organa i težini Vaše bolesti. Svi bolesnici se stavljaju na jedinstvenu listu Eurotransplanta, neovisne neprofitne organizacije koja nadzire doniranje organa u zemljama Europske unije, a čije su članice uz Hrvatsku i Austrija, Belgija, Njemačka, Mađarska, Luksemburg, Nizozemska i Slovenija. Čekanje do odgovarajućeg organa za Vas, s obzirom na Vašu tjelesnu težinu, visinu i krvnu grupu može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko godina. Taj period može biti ispunjen osjećajima straha, anksioznosti i nesigurnosti što su normalne psihičke reakcije bolesnika i njegove obitelji. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite se nadležnom kardiologu koji Vas može uputiti na psihološko savjetovanje.
 

 • Potrebna obrada prije procjene boelsnika za stavljanje na listu za transplantaciju srca:

 • ...Krvni naalzi: Sedimentacija, kompletne krvna slika, biokemijski nalazi, urin, 24h urin (elektroliti i proteini), koagulogram
 • ...Imunološke pretrage: C3, C4, CIC, AST, CRP, Waaler-Rose, latex, RF, antidsDNA, ANF, antimiokardijalna i antimitohondrijalna protutijela
 • ...Hematološke pretrage: citološki razmaz leukocita, test inhibicije makrofaga, hemokulture.
 • ...Glavni antigeni tkivne kompatibilnosti
 • ...Križna reakcija (neposredno prije Tx kad se zna donor)
 • ...Krvna grupa
 • ...RTG srca i pluća
 • ...EKG
 • ...UZV srca
 • ...Doppler karotidnih arterija i/ili arterija nogu
 • ...Kateterizacija desnog srca
 • ...Koronarografija
 • ...Denzitometrija
 • ...Test na malignome: mamogram, PAPA, PSA, CEA, alfafeto protein
 • ...Markeri hepatitisa i HIV-a
 • ...Citomegalovirus-IgM, IgG
 • ...HSV-1, HSV-2: RVK, ELISA
 • ...UZV trbuha
 • ...Gastroskopija
 • ...Spirometrija
 • ...EEG
 • ...RTG zubi – ortopan
 • ...Konzilijarni pregledi: neurološki, ORL, ginekološki, urološki, stomatološki, oftalmološki, endokrinološki

Prije i tijekom zahvata

 
Od trenutka kada ste obaviješteni da ste prihvaćeni za transplantaciju srca i stavljeni na listu od Vas se očekuje da budete stalno dostupni na mobitel ili kućni broj.
 
Kada se nađe odgovarajući donor transplantacijski kordinator će Vas obavijestiti telefonom i dogovoriti Vaš dolazak u bolnicu.
 

 • Tijek događaja nakon Vašeg dolaska u bolnicu je sljedeći:

 • ...Zamolit ćemo Vas da skinete sav nakit i odjeću te ćete dobiti bolničku odjeću i krevet
 • ...Medicinska sestra će Vam postaviti intravenski kateter na ruku kako biste prije zahvata dobili odgovarajuće lijekove.
 • ...Prije operacije razgovarat ćete sa anesteziologom koji će Vam prepisati određene lijekove (protiv bolova i za smirenje) koje ćete dobiti prije spuštanja u operacijsku salu
 • ...Za to vrijeme eksplantacijska ekipa procjenjuje donorski organ.
 • ...Ukoliko je ponuđeni organ u redu, bit ćete spušteni u operacijsku salu.
 • ...Po dolasku u operacijsku salu anesteziološki tehničar postavit će Vam arterijsku kanilu na desnu ruku u radijalnu arteriju za mjerenje krvnog tlaka te senzore za nadzor EKG-a na prsni koš.
 • ...Potom će Vas anesteziolog uspavati, intubirati (postavit plastičnu cijev kroz usta do bronha preko koje će se vršiti disanje) i spojiti Vas na uređaj za disanje koji će disati umjesto Vas. Potom će Vam postaviti centralni venski i plućni kateter, najčešće sa lijeve strane vrata.
 • ...Urinarni kateter bit će postavljen za praćenje mokrenja.
 • ...Anesteziolog će kontinuirano motriti Vaše vitalne funkcije – brzinu otkucaja, arterijski tlak i razinu kisika u krvi za vrijeme operacije.
 • ...Koža prsnog koša bit će očišćena posebnim antiseptičnim sredstvom.
 • ...Kirurg će napravit rez sredinom prsnog koša.
 • ...Prsna kost će se otvoriti po sredini posebnim instrumentom i raširiti kako bi se prikazalo srce.
 • ...Potom će se posebne kanile postaviti u srce kako bi Vašu krv tijekom operacije pumpao uređaj za izvantjelesni krvotok (mašina srce-pluća).
 • ...Potom će se Vaše srce odsraniti te će donorsko srce biti implantirano.
 • ...Kada implantirano srce u potpunosti proradi odvojit će se od uređaja za izvantjelesni krvotok.
 • ...Postavit će se žice privremenog elektrostimulatora te će biti pričvršćene za donji lijevi i desni dio prsnog koša.
 • ...Plastične cjevi (drenovi) pomoću kojih se drenira tekućina i krv koja zasotaje oko srca bit će postavljeni i izlazit će na koži u donjem dijelu prsnog koša.
 • ...Potom će se prsna kost zatvoriti posebnim žicama, a zatim i potkožno tkivo i koža.
 • ...Rana će se pokriti sterilnom gazom.

Novi organ može biti odbačen od imunosnog sustava primatelja. Odbacivanje je normalna obrambena reakcija organizma na strano tkivo. Stoga bolesnik dobiva lijekove koji će “prevariti” imuni sustav primatelja i spriječiti ga da novi organ smatra stranim. Lijekovi koji se koriste za sprečavanje osbacivanja mogu imati određene nuspojave.

Nakon operacije

 

 • U bolnici

 
Iz operacijske sale bit ćete odveženi u Jedinicu intenzivnog liječenja (JIL) kardiokiruških bolesnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje gdje će nadzirati Vaš rani postoperativni oporavak i gdje ćete provesti nekoliko dana.

Po dolasku u JIL imate ćete plastičnu cijev u ustima pomoću koje će se vršiti disanje do trenutka kada ćete moći sami disati. U tome periodu nećete moći govoriti, ali će se osoblje brinuti da Vas ništa ne boli te se brinuti za Vaše ostale potrebe. Druga manja cjevčica može biti postavljena kroz nos u želudac kako bi se odstranio sakupljeni zrak i sadržaj iz želuca.

Također u ranom periodu imat ćete lijekove koji će se preko vene kontinuirano davati, no kasnije ćete lijekove uzimati na usta.

Kada se odstrani cijev za disanje, naši fizioterapeuti će Vas naučiti kako pravilno disati i iskašljavati što je jako bitno u sprečavanju nastanka upale pluća i smetnji disanja.

Nekoliko dana nakon operacije odstranit će Vam se torakalni drenovi.

Nakon transplantacije u terapiju će Vam biti uvedeni imunosupresivni lijekovi te pažljivo titrirani.

Po početnom oporavku bit ćete preseljeni na Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju u zasebnu sobu. Postepeno će se pojačavati Vaša aktivnost, hodanje, te će Vas medicinske sestre naučiti kako i kada samostalno uzimati terapiju.

Dostupni su Vam prema potrebi i dijetetičar, fizioterapeuti i svi ostali članovi transplantacijskog tima.

Ukupno trajnje boravka u bolnici iznosi oko 2 do 3 tjedna. Tijekom boravka učinit će se 2-3 endomiokardijalne biopsije.

Biopsija endomiokarda je procedura kojom se uzima komadić srčanog mišića posebnim instrumentom (bioptomom) pod kontrolom RTG uređaja, a koji se uvodi u Vaše srce kroz vratnu venu. Procedura se izvodi u operacijskoj sali u lokalnoj anesteziji. Uzima se 6 uzoraka koji se šalju na patohistološku analizu kojom se procjenjuje stupanj odbacivanja organa. Prva biopsija se izvodi tjedna dana po obavljenoj transplantaciji srca, a potom jednom tjedno.

 • Nakon otpusta iz bolnice

 
U ranom periodu bitno je njegovati kirušku ranu. Ako nije drukčije preporučeno rana se može svakodnevno tuširati čistom vodom.

Preporuča se postepeno pojačavati fizičku aktivnost.

Potrebne su redovite posjete u Ambulantu za transplantaciju srca (P3 – svakim ponedjeljkom prema dogovoru).

 • Koji lijekovi se daju kako bi se spriječilo odbacivanje?

 
Kako bi se spriječilo odbacivanje transplantirnog srca od strane Vašeg imunosnog sustava dobivat ćete lijekove protiv odbacivanja koje ćete uzimati do kraja života.

Sljedeći lijekovi se najčešće koriste kao imunosupresivi kod transplantacije srca:

 • ...Ciklosporin
 • ...Takrolimus
 • ...Timoglobulin
 • ...Mofetil mikofenolat (MMF)
 • ...Prednisone

 • Koji su znakovi odbacivanja?

 
Navedeni su neki simptomi i klinički pokazatelji odbacivanja srca, ali je za definitivnu dijagnozu potrebna liječnika procjena.

 • ...Vrućica
 • ...Nakupljanje tekućine u plućima (kongestija pluća)
 • ...Smanjena razina kisika u krvi
 • ...Zaduha

Ukoliko Vam se jave navedeni simptomi javite se nadležnom kardiologu.


SLJEDEĆE: Antikoagulacijska terapija u kardijalnoj kirurgiji