Glavni tehničar:
Ljiljanka Seretin, viši kem. tehničar
tel: + 385 1 290 2719

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak  7:30 - 14:30

Lokacija:
Dijagnostički centar, oznaka D9 u prizemlju
(uz Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju)

Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Odsjek za ultrazvučnu dijagnostikuLokacija

Centar za nuklearnu medicinu, soba 1

Kontakt

tel: + 385 1 290 2870
fax: + 385 1 290 2719

Naručivanje bolesnika

Bolesnici se za zdravstvenu uslugu mogu naručiti na sljedeći način:

1. Osobno, na šalteru D6, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, ponedjeljak-četvrtak 07-18 sati, petkom 07-14 sati

2. U Centralnoj jedinici za naručivanje KBD, telefaksom na br: + 385 1 290 2991

Naručite se na zdravstvenu uslugu tako da faksirate uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i/ili nalaz/preporuku liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom. Također, obavezno nam morate dostaviti sljedeće podatke:

 • ime i prezime pacijenta 
 • JBO (jedinstveni broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice) 
 • datum rođenja 
 • vrsta zdravstvene usluge na koju se pacijent naručuje 
 • kontakt adresa i broj telefona pacijenta 
 • broj telefaksa na koji ćemo poslati potvrdu o rezervaciji

3. U Centralnoj jedinici za naručivanje KBD, elektroničkim putem na ovoj adresi

Naručite se na zdravstvenu uslugu tako da elektroničkom poštom pošaljete skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i/ili nalaz/preporuku liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom. Dodatno, u vašem e-mail poruci dostavite nam sljedeće podatke:

 • ime i prezime pacijenta 
 • JBO (jedinstveni broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice) 
 • datum rođenja 
 • vrsta zdravstvene usluge na koju se pacijent naručuje 
 • kontakt adresa i broj telefona pacijenta

Uputnica za zdravstvenu uslugu

Osim općih podataka o bolesniku, potrebno je na obrascu upisati:

 • Dijagnostička pretraga - šifra djelatnosti: 2510000
 • Upućuje se na:                                               Centar za nuklearnu medicinu
 • Traži se:                                                           naziv pretrage (vidi dolje)

Osoblje

 • dr. Dinka Kušter, specijalist nuklearne medicine
 • dr. Berislav Rožman, specijalist nuklearne medicine
 • dr. Anamarija Vukasović, specijalist nuklearne medicine

Aparat

Aloka Prosound SSD 3500SV

Pretrage

 • UZV štitnjače
 • UZV vrata ( štitnjača, limfni čvorovi, slinovnice)
 • UZV površnih struktura
 • UZV aksila
 • UZV prepona

Ciljane citološke punkcije pod kontrolom UZV:

 • uzorci za citološku analizu
 • uzorci za imunofenotipizaciju
 • uzimanje materijala za daljnje analize, PTH iz punktata, mikrobiološki uzorci)

Interventne citološke punkcije pod kontrolom UZV:

 • evakuacija sadržaja, sklerozacija dobroćudnih promjena u štitnjači ili paratiroidejama

Upute za bolesnike

Što podrazumijevamo pod nazivom Ultrazvuk štitnjače, vrata?
Snimanje ultrazvukom (ehosonografija, ultrasonografija) predstavlja izlaganje dijela tijela valovima visoke frekvencije da bi se dobila slika unutrašnjosti tijela.
Ultrazvuk nije ionizirajuće zračenje kao npr. zračenje denzitometra ili radiofarmaka koji se koriste za nuklearnomedicinske pretrage i ne izaziva oštećenja tkiva. Ultrazvuk daje slike u realnom vremenu pa se njime mogu prikazati strukture i pokreti unutarnjih organa pa i protok krvi kroz krvne žile.
Pretraga ultrazvukom je neinvazivna medicinska pretraga koja liječniku omogućava postavljanje dijagnoze, praćenje bolesti i uspjeha terapije.

Priprema

Nije potrebna posebna priprema za pretragu. Bolesnik ne mora biti natašte.
Potrebno je doći u udobnoj odjeći koja se može raskopčati ili jednostavno skinuti da se oslobodi područje koje se pregledava.
Potrebno je skinuti nakit s vrata prije obavljanja pretrage.

Što treba donijeti na pretragu

Potrebno je donijeti raniju medicinsku dokumentaciju.

Pretraga vrata ultrazvukom

Pretraga se vrši na ležećem bolesniku kojemu je vrat lagano zabačen prema natrag. U tu svrhu postavlja se jastučić pod ramena.
Na kožu se stavlja manja količina gela koji služi za bolji kontakt sonde i kože a olakšavanje i prolaz ultrazvučnih valova.
Na tako pripremljeno područje liječnik pritiskuje sondu koju s vremenom pomiče preko ispitivanog područja da bi dobio dobru sliku.
Nakon što je pretraga završena bolesnik može ustati. Pretraga je najčešće završena unutar 30 minuta.

Što se može očekivati tijekom ultrazvučne pretrage?

Pretraga ultrazvukom je jednostavna za izvođenje, brza i bezbolna. Pritisak sonde na kožu i pokretanje preko gelom prekrivene kože obično nije neugodan.
Gel na vodenoj bazi ne ostavlja trajne mrlje na odjeći.
Radi zabačenog položaja glave moguća je, posebno u starijih bolesnika i bolesnika s degenerativnim oštećenjima vratne kralježnice, kratkotrajna vrtoglavica.

Punkcija

Vrši se u istom položaju bolesnika kao i pregled ultrazvukom.
Pod kontrolom UZV, znači uz sondu položenu iznad mjesta punkcije, uvodi se igla pod sondu do mjesta koje se želi punktirati. Prolaz igle kontrolira se na ekranu aparata.
Bolesnik treba mirno disati i ne gutati dok je igla u vratu

Što se može očekivati tijekom punkcije?

Ulazak igle u kožu i površne strukture vrata do mjesta koje se želi punktirati bolesnik osjeća kao laganu nelagodu, usporedivu s osjećajem prilikom vađenja krvi iz vene u lakatnoj jami za analizu.
Trajanje punkcije (uzimanja stanica za analizu) je najčešće 10-20 s.
Mjesto uboda pokriva se čistim tupferom koji se može skinuti nakon desetak minuta Nakon punkcije, iako vrlo rijetko, može doći do pojave modrice na mjestu uboda.

Što se može očekivati nakon ultrazvučne pretrage i punkcije?

Nakon pretrage nema zapreke za uobičajene aktivnosti.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 27.05.2020.


OBJAVA
natječajni postupci raspisani 06.03.2020. godine i 11.03.2020. godine nastavljaju se u dijelu koji se odnosi na prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:

Natječaj objavljen 06.03.2020.godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 8 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na određeno, 2 izvršitelja)

Natječaj objavljen 11.03.2020. godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


OBJAVA
za natječajne postupke rapisane od 06.03.2020., 11.03.2020. i 13.03.2020.
Datum objave: 16.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(8 izvršiteljA), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKI DIJAGNOSTIKE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 13.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 12.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. FRAMACEUTSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
6. TAJNIK-ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
7. SPREMAČ/ICA
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
10. TRANSPORTNI RADNIK
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
11. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.03.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja), prema natječaju od 05.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj), prema natječaju od 22.01.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


REZULTATI TESTIRANJA MANUALNIH VJEŠTINA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
2. PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
3. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. BOLNIČAR
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. KUHAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
8. SPREMAČICA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 03.03.2020