Liječnici i osoblje

V. d. Pročelnika Zavoda:
doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med., specijalist internist i klinički farmakolog, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog


Liječnici:
prof. dr. sc. Velimir Božikov, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog

doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog

dr. sc. Vlatka Pandžić Jakšić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog

dr. sc. Nives Gojo Tomić, dr. med., specijalist klinički farmakolog

Tomas Matić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog

Ana Matijaca, dr. med., specijalist internist

Tomo Lucijanić, dr. med., specijalist internist

Mirjana Kardum Pejić, dr. med., specijalist internist

Petra Meliš, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije

Tanja Režić, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije

Ana Majić, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije

Katica Letinić Kravaršćan, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije


Glavna sestra Zavoda:
Sanja Piškor, dipl. med. techn.

Medicinske sestre:
bacc. med. techn. Dragica Janković
bacc. med. techn. Mila Studen
bacc. med. techn. Silvija Šušković

Lidija Blažević, Magdalena Đevenica, Sanda Jurić, Tatjana Katušić, Marijana Kuharić, Romana Medved, Marina Neić Protrka, Ines Puljiz, Marica Skorin, Blanka Šir, Mateja Špoljarić, Darija Vekić i Sabina Zahirović.

Pomoćna radnica: Marija Vujević


Klinički dijetetičari:

mr. sc. Irena Martinis, dipl. nutricionist

Irena Oreč, dipl. prehrambeni tehnolog

Mirna Lasić, dipl. biotehnolog


Administratori: Jelena Đurđević i Nataša Hadjić


Spremačica: Jelena Batarilo


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Kliničkoj bolnici Dubrava, reizborna radna mjesta:
PREDSTOJNIK KLINIKE ZA KIRURGIJU
(1 izvršitelj)
Datum objave: 22. 09. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST STOMATOLOŠKE PROTETIKE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 22. 09. 2021.


ODLUKA
o djelomično poništenom natječaju za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI POSLOVI NJEGE (NJEGOVATELJ)
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 03. 09. 2021. godine.
Datum objave: 24. 09. 2021.


ODLUKA
o djelomično poništenom natječaju za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 03. 09. 2021. godine.
Datum objave: 24. 09. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 04. 08. 2021. godine.
Datum objave: 22. 09. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI POSLOVI NJEGE (NJEGOVATELJ)
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 03. 09. 2021. godine.
Datum objave: 22. 09. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 03. 09. 2021. godine.
Datum objave: 22. 09. 2021.