Rječnik pojmova

ACBP  

Jedna od kratica za aortokoronarno premoštenje.


Aneurizma ascedentne aorte 

Prvi dio aorte koji izlazi iz srca naziva se uzlazna ili ascedentna aorta. Ponekad dolazi do proširenja ili dilatacije aorte. Takva proširenja nazivaju se aneurizme. Aneurizma ascedentne aorte može prsnuti, uzrokovati regurgitaciju aortnog zaliska ili disekciju aorte.


Angina pektoris 

Nelagoda koju osjećaju pacijenti kada se srčani mišić ne opskrbljuje s dovoljnom količinom krvi naziva se angina pektoris. U nekim slučajevima je to osjećaj težine, stiskanja ili probadanja u prsima, u drugim osjećaj peckanja ili nelagode u lijevoj ruci, a u nekim slučajevima bol u lijevoj čeljusti. Angina pektoris glavni je simptom koronarne bolesti srca.


Angioplastika 

Balonska angioplastika je invazivni kardiološki zahvat kojeg provodi kardiolog kako bi proširio mjesta suženja u koronarnim arterijama. Ovaj zahvat zahtjeva kateterizaciju srca i uključuje uvođenje katetera s balonom u arteriju. Balon se nakon toga u arteriji napuhne kako bi se mjesto suženja proširilo.


Anuloplastika 

Kardiokirurška tehnika koja se koristiti pri popravku zaliska. Anulus je vanjski rub ili prsten zaliska. Anuloplastika podržava taj vanjski prsten nakon popravka zaliska.


Antibiotska profilaksa 

Antibiotici koji se uzimaju prije kirurškog, stomatološkog ili nekog drugog invazivnog zahvata kako bi se spriječila infekcija oštećenog zaliska ili ugrađenog umjetnog srčanog zaliska nazivaju se profilaktički antibiotici.


Antikoagulansi 

Bolesnici s fibrilacijom atrija ili ugrađenim umjetnim zaliskom često moraju uzimati lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi, npr. Marivarin (varfarin) ili Pelentan (etilbiskumacetat).


Aortni zalistak 

Aortni zalistak je izlazni zalistak lijeve klijetke, koji se otvara kada se klijetka stegne i istisne krv iz klijetke u aortu (sistola) i nakon toga se zatvori i sprječava da se krv vrati u klijetku (dijastola).


Aortokoronarno premoštenje (CABG, ACBP, revaskularizacija miokarda, "bypass")

Kirurški zahvat kojim se nastoji premostiti suženje koronarne arterije naziva se aortokoronarno premoštenje. Zahvat izvodi kardijalni kirurg koji pomoću vene ili arterije stvara premosnicu ("bypass") iza mjesta suženja u cilju poboljšanja dotoka krvi srčanom mišiću.


Arteria radialis 

Arteria radialis ili palčana arterija je jedna od dvije arterije podlaktice. U nekoliko zadnjih godina intenzivno se koristi u koronarnoj kirurgiji za revaskularizaciju miokarda.

Atrij (pretklijetka) 

Šupljine na lijevoj i desnoj strani srca koje istiskuju krv u klijetke (ventrikule) nazivaju se pretklijetke ili atriji.


Atrijska kontrakcija (stezanje pretklijetke) 

Dio srčanog ciklusa u kojem se pretklijetka (atrij) stisne te istisne krv u klijetku naziva se atrijska kontrakcija.


Atrijski septalni defekt (ASD) 

Desna i lijeva pretklijetka odvojene su zidom, tzv. "septumom". Prirođena srčana greška kod koje u tom zidu postoji rupa koja omogućava krvi da teče između atrija zove se atrijski septalni defekt (ASD).


Bakterijski endokarditis 

U nekim slučajevima, uzročnik infekcije iz krvi može se naseliti na srčanim zaliscima i oštetiti ih. Ta se infekcija naziva bakterijski endokarditis.


Balonska valvuloplastika 

Intervencijski kardiolozi (kardiolozi koje kateterom u krvnim žilama obavljaju dijagnostičke i terapijske zahvate) u nekim slučajevima mogu proširiti stenotični zalistak napuhavanjem specijalnog balona na vrhu katetera. Taj se postupak naziva balonska valvuloplastika..


Bikuspidni aortni zalistak 

Aortni zalistak normalno se sastoji od tri listića. Kod nekih osoba aortni zalistak sastoji se od samo dva listića i naziva se bikuspidni zalistak.


Biološki zalisci 

Umjetni zalisci koji se izrađuju od ljudskog ili životinjskog tkiva nazivaju se biološki zalisci. U biološke zaliske spadaju svinjski ksenografti, ljudski homografti i plućni autografti.


CABG 

Engleska kratica za aortokoronarno premoštenje ("coronary artery bypass grafting").


Diabetes mellitus 

Dijabetes ili šećerna bolest česta je bolest kod koje postoji poremećaj u regulaciji glukoze u krvi. Predstavlja značajan čimbenik rizika u razvoju koronarne bolesti srca.


Dijastola 

Dijastola je dio srčanog ciklusa tijekom kojeg se mišić opušta i srce se puni krvlju. Dio ciklusa u kojem se srce prazni naziva se sistola.


Disekcija aorte 

Aorta, glavna krvna žila koja vodi od srca u ostatak tijela, ima stjenku napravljenu od tri sloja. Ponekad može doći do odvajanja tih slojeva aorte. Raslojavanje stjenke aorte naziva se i disekcija aorte. Disekcija aorte najčešće iziskuje što hitniju operaciju jer ima jako visok rizik smrtnosti. Čimbenici kao što su hipertenzija i Marfanov sindrom mogu dovesti do disekcije aorte.


Ehokardiogafija 

Vidjeti pod ultrazvuk srca.


Elektrokardiogram (EKG) 

Elektrokardiogram je test kojim se bilježi električna aktivnost srca. Pomoću njega mogu se ustanoviti nepravilnosti srčanog ritma, ishemija, infarkt miokarda, povećanje srčanih šupljina i drugo.


Fibrilacija atrija 

Kada se atrij ne steže u jednolikom i koordiniranom ritmu već se stišće nepravilno, posljedica je takozvana fibrilacija atrija. Kad se to događa pretklijetka ne istiskuje krv u klijetku na normalan način, a ritam srca može se znatno ubrzati.


Hipertenzija 

Hipertenzija je naziv za povišeni krvni tlak. Čimbenik je rizika za više bolesti uključujući koronarnu bolest srca, disekciju aorte i zatajenje srca.


Hipotenzija 

Hipotenzija je naziv za sniženi krvni tlak.


Homograft 

Ljudski zalistak koji se koristi u kardijalnoj kirurgiji. Dobiva se iz srca umrlih osoba. Najveće prednosti su njegova veća otpornost na infekcije i nepotrebnost uzimanja antikoagulacijske terapije.


Infarkt miokarda 

Kad srce ne dobiva dovoljno krvi, dio srčanog mišića umire. To stanje naziva se infarkt miokarda ili srčani udar.


Ishemija 

Ovaj pojam odnosi se na stanje nedovoljne opskrbe nekog dijela tijela krvlju.


Kardiolog 

Kardiolozi su liječnici specijalisti interne medicine koji se bave bolestima srca.


Kardiotorakalni kirurg 

Kardiotorakalni kirurzi su specijalisti kirurzi koji nakon specijalizacije iz opće kirurgije prolaze specijalizirani trening za operacije srca, pluća, jednjaka i drugih organa u prsnoj šupljini.


Kateter 

Uska cijev koja se može uvesti kroz krvne žile do srca zbog dijagnostičkih i terapijskih zahvata.


Kateterizacija srca 

Kateterizacija srca invazivna je pretraga kojom se kateter provlači kroz arterije ili vene u preponi ili ruci prema srcu. Zahvat izvodi intervencijski kardiolog. Kateterizacijom je moguće direktno mjerenje tlakova u srčanim šupljinama ili prikazivanje šupljina srca i koronarnih arterija kontrastnom bojom vidljivom na rendgenskoj snimci.


Kongenitalna (prirođena) bolest zaliska N 

epravilnosti u građi aortnog ili mitralnog zaliska prisutne od rođenja nazivaju se prirođene bolesti zaliska.


Koronarna bolest srca 

Koronarna ili ishemična bolest srca je bolest koju karakteriziraju aterosklerotska suženja ili "stenoze" koronarnih arterija. Posljedica bolesti je ishemija srčanog mišića.


Koronarne arterije 

Koronarne arterije su arterije na površini srca koje opskrbljuju srčani mišić krvlju.


Ksenograftni zalisci 

Umjetni zalisci napravljeni iz životinjskog tkiva nazivaju se ksenografti. Najčešće se izrađuju od svinjskih aortnih zalistaka. U posljednje vrijeme neki se zalisci izrađuju i od kravljeg tkiva.


LIMA 

Engleska kratica za lijevu unutarnju grudnu arteriju ("left internal mammary artery").


Marfanov sindrom 

Marfanov sindrom nasljedna je bolest kod koje dolazi do promjena na kostima, zglobovima, srcu i velikim krvnim žilama. Može uzrokovati insuficijenciju zalistaka, aneurizmatično proširenje aorte ili disekciju aorte.


Mehanički zalisci 

Umjetni zalisci napravljeni iz metala, plastike i/ili pirolitičkog ugljika. Izuzetno su visoke trajnosti.


Medijana sternotomija 

Klasični način otvaranja prsnog koša rezom kojim se sternum (prsna kost) dijeli cijelom dužinom


Minimalno invazivna operacija srca 

Pojam minimalno invazivna operacija srca koristi se za opis niza kirurških postupaka koji se koriste za smanjenje traume nakon operacije i ubrzanje oporavka. Ovi postupci uključuju operacije srca kroz mali rez i operacije srca bez stroja za izvantjelesni krvotok.


Miokard 

Mišićni sloj srčanog zida naziva se miokard.


Mitralni zalistak 

Mitralni zalistak je ulazni zalistak lijeve klijetke koji se otvara kada se lijeva klijetka puni krvlju (dijastola) i zatvara kada klijetka istiskuje krv u aortu (sistola).


OPCAB 

OPCAB (Off-pump Coronary Artery Bypass) je engleska kratica za aortokoronarno premoštenje bez uporabe stroja za izvantjelesni krvotok.


Plućni zalistak 

Zalistak na desnoj strani srca koji sprječava povratak krvi iz plućne arterije u desnu klijetku.


Plućni autograft 

Novi pristup u zamjeni bolesnog aortnog zaliska uključuje premještanje pacijentovog vlastitog plućnog zaliska na mjesto aortnog zaliska.


PTCA 

Engleska kratica za perkutanu transluminalnu angioplastiku.


Regurgitacija 

Propuštanje krvi unatrag kroz zalistak naziva se regurgitacija ili insuficijencija zaliska.


Reumatska groznica 

Streptokokna infekcija povremeno uzrokuje generaliziranu bolest s upalom zglobova i srčanih zalistaka. Taj upalni proces na srčanim zaliscima s vremenom može dovesti do oštećenja zaliska u tolikoj mjeri da on mora biti kirurški zamijenjen. Ovo stanje naziva se reumatska bolest srca.


RIMA 

Engleska kratica za desnu unutarnju grudnu arteriju ("right internal mammary artery")


Sinkopa 

Nesvjestica ili gubitak svijesti naziva se sinkopa.


Sinoatrijski čvor 

Sinoatrijski čvor je područje posebnih stanica u atriju koje automatski stvara i šalje električni impuls ostatku srca poručujući da se stisne.


Sinusni ritam 

Normalni ritam srca stvara se u sinoatrijskom čvoru i naziva se sinusni ritam.


Sistola 

Dio srčanog ciklusa tijekom kojeg se srčani mišić steže da bi izbacio krv iz klijetki. Dio srčanog ciklusa u kojem se srce puni naziva se dijastola.


Stečena bolest aortnog zaliska 

Stečena bolest aortnog zaliska odnosi se na promjene aortnog zaliska koje se razvijaju tijekom života.


Stenoza 

Suženje zaliska ili arterije naziva se stenoza. Stenotičan zalistak ne otvara se potpuno i zbog toga otežava ili blokira normalan prolaz krvi. Arterija također može postati stenotična, kada postoji prepreka normalnom protoku krvi.


Stentless zalistak 

Umjetni aortni zalistak biološkog podrijetla izvrsnih hemodinamskih svojstava koji se upotrebljava zadnjih desetak godina u kardijalnoj kirurgiji. Nakon ugradnje antikoagulantna terapija je potpuno nepotrebna.


Stroj za izvantjelesni krvotok (EKC, ekstrakorporalna cirkulacija) 

Stroj za izvantjelesni krvotok često se naziva i mašina srce-pluća, budući preuzima ulogu srca i pluća tijekom većine kardiokirurških operacija. Njegovim korištenjem omogućava se zaustavljanje srca i otvaranje srčanih šupljina.


Test opterećenja 

Postoji niz različitih testova koji se nazivaju testovi opterećenja. Među njih spadaju klasični elektrokardiografski test opterećenja (ergometrija), stresna scintigrafija srca talijem i dobutaminska stresna ehokardiografija srca. Svi ovi testovi mogu pokazati nedovoljnu krvnu opskrbu srca (ishemiju). Tijekom testova opterećenja, srce se prati u mirovanju i u naporu kako bi se otkrilo postojanje razlike u opskrbi krvlju.


Trikuspidni aortni zalistak 

Normalni aortni zalistak ima tri listića i naziva se trikuspidni (nasuprot bikuspidnom aortnom zalisku).


Trikuspidni zalistak 

Trikuspidni zalistak je ulazni zalistak desne klijetke koji se otvara kod punjenja desne klijetke krvlju (dijastola) i nakon toga zatvara kada desna klijetka istiskuje krv u pluća (sistola).


Ultrazvuk srca (ehokardiogram) 

Ultrazvučni pregled srca je dijagnostički postupak kojim se srce pregledava ultrazvučnim valovima. Pregled pruža informacije o zaliscima srca i o funkciji srčanog mišića.


Unutarnja grudna arterija (arterija mammaria interna) 

Ova arterija se nalazi na unutarnjoj strani prsnog koša blizu prsne kosti i često se koristi za aortokoronarno premoštenje. Postoje lijeva i desna unutarnja grudna arterija.


Varikoziteti vena 

Vene u nozi mogu postati oslabljene i proširene s tankim stjenkama. Takve proširene vene nazivaju se i varikozne vene i nisu pogodne za korištenje pri aortokoronarnom premoštenju.


Vena safena 

Vena safena magna (VSM, SVG) proteže se unutarnjom stranom nogu od gležnja do prepone i pripada površnom venskom sustavu noge kojim se oko 10% krvi vraća iz noge prema srcu. Većina krvi vraća se dubokim venskim sustavom, tako da se vena safena može koristiti za aortokoronarno premoštenje bez opasnosti za bolesnika.


Ventrikul (klijetka) 

Glavna pumpajuća šupljina srca naziva se klijetka ili ventrikul.


Zatajenje srca 

Zatajenje srca je stanje koje se javlja kad srčani mišić oslabi i klijetka ne izbacuje dovoljnu količinu krvi u tijelo. To može smanjiti podnošenje napora ili može uzrokovati nakupljanje tekućine s oticanjem nogu i osjećajem nedostatka zraka.


Povratak na vrh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ELEKTRIČAR
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 12. 04. 2021.


POZIV NA RAZGOVOR
za primanje doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
HITNE MEDICINE
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 12. 04. 2021.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 12. 04. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno vrijeme,
26 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno vrijeme,
10 izvršitelja)
3. POMOĆNI RADNIK U CENTRALNOJ BOLNIČKOJ STERILIZACIJI
(na neodređeno vrijeme,
1 izvršitelj)
4. MAGISTAR MOLEKULARNE BIOLOGIJE
(na određeno vrijeme,
1 izvršitelj)
Datum objave: 09. 04. 2021.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 31. 03. 2021.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. DOKTOR MEDICINE, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine
(5 izvršitelja)
2. ELEKTRIČAR

(4 izvršitelja)
Datum objave: 29. 03. 2021.


POZIV NA PISANI TEST I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10. 03. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
(1 izvršitelj), prema natječaju od 26.02.2021. god.
Datum objave: 23. 03. 2021.


NADOPUNA POZIVA
na pisano testiranje za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
(1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, prema natječaju od 26.02.2021. god.
Datum objave: 16. 03. 2021.


POZIV
na pisano testiranje za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
(1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, prema natječaju od 26.02.2021. god.
Datum objave: 15. 03. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ELEKTRIČAR
(4 izvršitelja)
Datum objave: 12. 03. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. SPREMAČICA
(na određeno vrijeme,
7 izvršitelja)
2. TRANSPORTNI RADNIK
(na određeno vrijeme,
4 izvršitelja)
3. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
(na određeno vrijeme,
1 izvršitelj)
Datum objave: 12. 03. 2021.


NATJEČAJ
za primanje doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
HITNE MEDICINE
(5 izvršitelja)
Datum objave: 12. 03. 2021


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja)
Datum objave: 10. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 14. 04. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 09. 04. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10. 03. 2021. godine.
Datum objave: 09. 04. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10. 03. 2021. godine.
Datum objave: 06. 04. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
(1 izvršitelj), prema natječaju od 26.02.2021. god.
Datum objave: 30. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(10 izvršitelja), a prema natječaju od 20. 01. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(20 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(20 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 15. 03. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(20 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 12. 03. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 12. 03. 2021.