Lista prvih 5 slobodnih termina
Datum ažuriranja: 13.06.2024 18:03
 
Prvi pregled kardiologa
Kontrolni pregled kardiologa
Prvi pregled pulmologa
Kontrolni pregled pulmologa
Prvi pregled gastroenterologa
Kontrolni pregled gastroenterologa
Prvi pregled nefrologa
Kontrolni pregled nefrologa
Prvi pregled hematologa
Kontrolni pregled hematologa
Prvi pregled reumatologa (Interna medicina)
Kontrolni pregled reumatologa (Interna medicina)
Prvi pregled endokrinologa
Kontrolni pregled endokrinologa
Prvi pregled fizijatra
Kontrolni pregled fizijatra
Prvi pregled neurologa
Kontrolni pregled neurologa
Prvi pregled psihijatra
Kontrolni pregled psihijatra
Prvi pregled kirurga
Kontrolni pregled kirurga
Prvi pregled torakalnog kirurga
Kontrolni pregled torakalnog kirurga
Prvi pregled abdominalnog kirurga
Kontrolni pregled abdominalnog kirurga
Prvi pregled kardijalnog kirurga
Kontrolni pregled kardijalnog kirurga
Prvi pregled estetskog kirurga
Kontrolni pregled estetskog kirurga
Prvi pregled vaskularnog kirurga
Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
Prvi pregled neurokirurga
Kontrolni pregled neurokirurga
Prvi pregled maksilofacijalnog kirurga
Kontrolni pregled maksilofacijalnog kirurga
Prvi pregled urologa
Kontrolni pregled urologa
Prvi pregled ortopeda
Kontrolni pregled ortopeda
Prvi pregled otorinolaringologa
Kontrolni pregled otorinolaringologa
Prvi pregled audiologa
Kontrolni pregled audiologa
Prvi pregled oftalmologa
Kontrolni pregled oftalmologa
Prvi pregled anesteziologa
Kontrolni pregled anesteziologa
Prvi pregled oralnog kirurga
Kontrolni pregled oralnog kirurga
CT mozga
MR cervikalne kralježnice
MR torakalne kralježnice
MR lumbosakralne kralježnice
Prvi pregled specijaliste nuklearne medicine
Kontrolni pregled specijaliste nuklearne medicine
Prvi pregled dijabetologa
Kontrolni pregled dijabetologa
Prvi pregled općeg ginekologa
Kontrolni pregled općeg ginekologa
Prvi pregled dermatologa
Kontrolni pregled dermatologa
Mamografija
Spirometrija
UZV abdomena
UZV dojke
UZV vrata
UZV srca
Gastroskopija
Kolonoskopija
Holter EKG
UZV color doppler karotida
MR mozga
MR piramida temporalne kosti
MR orbita
MR paranazalnih sinusa
MR kostiju glave
MR vrata
MR prsnoga koša
MR dojke
MR srca
MR abdomena
MR organa gornjeg abdomena
MR jetre
MR gušterače
MR slezene
MR kolonografija s enteroklizom
MR urografija
MR bubrega
MR nadbubrežne žlijezde
MR zdjelice
MR mekih tkiva
MR gornjih ekstremiteta
MR donjih ekstremiteta
MR stopala ili šake
MR jednog velikog zgloba
MR artrografija
MR mijelografija
MR angiografija gornjeg ekstremiteta
MR angiografija prsnoga koša
MR aortografija ili kavografija
MR angiografija abdomena
MR angiografija zdjelice
MR angiografija donjih ekstremiteta
EMG - Elektromiografija
EMNG - Elektromioneurografija
KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka
Ergometrija
EEG - Elektroencefalografija
FENO test - frakcija izdahnutog NO
Alergotest na inhalatorne alergene
UZV štitnjače
Denzitometrija
Prvi pregled glaukomatologa
Kontrolni pregled glaukomatologa
Prvi pregled neurologa za glavobolje
Kontrolni pregled neurologa za glavobolje
Prvi pregled za kontaktne leće
Kontrolni pregled za kontaktne leće
Prvi pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
Kontrolni pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
Prvi pregled dječjeg oftalmologa
Kontrolni pregled dječjeg oftalmologa
Prvi pregled za oftalmoplastiku i orbitu
Kontrolni pregled za oftalmoplastiku i orbitu
MR hipofize
Biometrija
Test na dvoslike
OCT (optička koherentna tomografija)
Perimetrija (vidno polje) jednog oka
UZV očne jabučice i orbite
VEP (vidni evocirani potencijali)
Rektoskopija
UZV slinovnica
CT abdomena
CT abdomena i zdjelice
CT angiografija abdominalne aorte
CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija
CT angiografija donjih ekstremiteta
CT angiografija glave i/ili vrata
CT angiografija gornjih ekstremiteta
CT aortografija ili kavografija
CT cervikalne kralježnice
CT cistografija
CT gležnja
CT kolonoskopija
CT koljena
CT koronarografija
CT kostiju glave
CT kostiju lica
CT lakta
CT lumbosakralne kralježnice
CT mekih tkiva vrata
CT nadlaktice
CT natkoljenice
CT orbita
CT paranazalnih sinusa
CT piramida
CT podlaktice
CT potkoljenice
CT prsnog koša
CT pulmonalna angiografija
CT ramenog zgloba
CT ručnog zgloba
CT srednjeg uha i temporalne kosti
CT stopala
CT šake
CT torakalne kralježnice
CT toraksa i abdomena
CT toraksa, abdomena i zdjelice
CT urografija
CT zdjelice
CT angiografija prsnog koša
CT angiografija abdomena
Prvi pregled kirurga - dojka
Kontrolni pregled kirurga - dojka
Alveotomija
Apikotomija
Mali oralni kirurški zahvati na mekim tkivima
Mali oralnokirurški zahvati na tvrdim tkivima
Mali oralnokirurški zahvati na mekim i tvrdim tkivima
UZV lokomotornog sustava
UZV color doppler karotida i VB sliva
UZV color doppler arterija i vena
UZV color doppler arterija
Jednostavno ispitivanje sluha - odrasli
Složeno ispitivanje sluha - odrasli
Funkcionalna dijagnostika slušanja
ORL endoskopija
SEP (slušni evocirani potencijali) - odrasli
Nistagmografija
TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
EEG Poligrafija
Promjena urinskog katetera
Kolonoskopija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Dermatologija i venerologija - konzultacija bez pacijenta
Neurologija - konzultacija bez pacijenta
Psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
Neurokirurgija - konzultacija bez pacijenta
Urologija - konzultacija bez pacijenta
Ortopedija - konzultacija bez pacijenta
Otorinolaringologija - konzultacija bez pacijenta
Oftalmologija - konzultacija bez pacijenta
Nuklearna medicina - konzultacija bez pacijenta
UZV doppler bubrežne arterije
MR mozga sa spektroskopijom
MR mozga s TOF angiografijom
CT zgloba kuka
MR koljena
Endokrinologija - konzultacija bez pacijenta
Gastroenterologija - konzultacija bez pacijenta
Pulmologija - konzultacija bez pacijenta
Kardiologija - konzultacija bez pacijenta
Nefrologija - konzultacija bez pacijenta
Hematologija - konzultacija bez pacijenta
Reumatologija - konzultacija bez pacijenta
Torakalna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Digestivna (abdominalna) kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Plastična kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Vaskularna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage – medicinska biokemija
Citološka analiza urina
 
Prvi pregled kardiologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.12.2024 14:1003.12.2024 08:2003.12.2024 08:5003.12.2024 09:2003.12.2024 09:50
povratak
 
Kontrolni pregled kardiologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.12.2024 14:1002.12.2024 14:3003.12.2024 08:2003.12.2024 08:4003.12.2024 09:00
povratak
 
Prvi pregled pulmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.12.2024 08:4030.12.2024 10:0030.12.2024 10:4008.01.2025 10:0008.01.2025 10:40
povratak
 
Kontrolni pregled pulmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.12.2024 08:4030.12.2024 09:0030.12.2024 10:0030.12.2024 10:2030.12.2024 10:40
povratak
 
Prvi pregled gastroenterologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.12.2024 14:0023.12.2024 09:0023.12.2024 09:3024.12.2024 11:0024.12.2024 11:30
povratak
 
Kontrolni pregled gastroenterologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.08.2024 11:4503.12.2024 13:4506.12.2024 10:1517.12.2024 08:3017.12.2024 14:00
povratak
 
Prvi pregled nefrologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.10.2024 09:1503.10.2024 08:3003.10.2024 12:0008.10.2024 09:1508.10.2024 12:00
povratak
 
Kontrolni pregled nefrologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.08.2024 08:3001.08.2024 12:3001.08.2024 13:4508.08.2024 10:3008.08.2024 10:30
povratak
 
Prvi pregled hematologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.08.2024 11:0016.08.2024 10:3016.08.2024 11:0016.08.2024 11:3019.08.2024 10:00
povratak
 
Kontrolni pregled hematologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.08.2024 15:1513.08.2024 15:1514.08.2024 11:0014.08.2024 11:1516.08.2024 10:30
povratak
 
Prvi pregled reumatologa (Interna medicina)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.04.2025 09:4004.04.2025 08:0004.04.2025 08:5004.04.2025 09:4010.04.2025 08:00
povratak
 
Kontrolni pregled reumatologa (Interna medicina)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.03.2025 08:2503.04.2025 09:4003.04.2025 10:0503.04.2025 10:3004.04.2025 08:00
povratak
 
Prvi pregled endokrinologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.08.2024 10:4021.08.2024 11:0022.08.2024 08:2022.08.2024 08:2022.08.2024 08:40
povratak
 
Kontrolni pregled endokrinologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.08.2024 10:4021.08.2024 11:0022.08.2024 08:2022.08.2024 08:2022.08.2024 08:40
povratak
 
Prvi pregled fizijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.01.2025 09:0014.01.2025 09:3014.01.2025 10:0014.01.2025 10:3014.01.2025 10:30
povratak
 
Kontrolni pregled fizijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 10.01.2025 11:1514.01.2025 09:0014.01.2025 09:1514.01.2025 09:3014.01.2025 09:45
povratak
 
Prvi pregled neurologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 08:3016.09.2024 08:3016.09.2024 10:3019.09.2024 12:3023.09.2024 08:00
povratak
 
Kontrolni pregled neurologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 08:3027.06.2024 09:0010.07.2024 10:0028.08.2024 08:4028.08.2024 11:40
povratak
 
Prvi pregled psihijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.08.2024 09:0012.08.2024 09:0012.08.2024 10:0012.08.2024 10:0012.08.2024 10:00
povratak
 
Kontrolni pregled psihijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 15.07.2024 10:3016.07.2024 09:0007.08.2024 09:3008.08.2024 09:0008.08.2024 09:30
povratak
 
Prvi pregled kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 09:2026.06.2024 09:4026.06.2024 10:0026.06.2024 10:2026.06.2024 10:40
povratak
 
Kontrolni pregled kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 09:2026.06.2024 09:4026.06.2024 10:0026.06.2024 10:2026.06.2024 10:40
povratak
 
Prvi pregled torakalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 09:0018.06.2024 09:3018.06.2024 10:0018.06.2024 10:3018.06.2024 11:00
povratak
 
Kontrolni pregled torakalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 09:0018.06.2024 09:1518.06.2024 09:3018.06.2024 09:4518.06.2024 10:00
povratak
 
Prvi pregled abdominalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 14:0019.06.2024 14:3019.06.2024 15:0026.06.2024 14:0026.06.2024 14:30
povratak
 
Kontrolni pregled abdominalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 14:0019.06.2024 14:1519.06.2024 14:3019.06.2024 14:4519.06.2024 15:00
povratak
 
Prvi pregled kardijalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:3014.06.2024 11:3017.06.2024 08:4517.06.2024 09:1517.06.2024 09:45
povratak
 
Kontrolni pregled kardijalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 09:0014.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:3014.06.2024 11:45
povratak
 
Prvi pregled estetskog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.08.2024 11:4013.08.2024 12:1014.08.2024 12:0014.08.2024 12:3014.08.2024 16:00
povratak
 
Kontrolni pregled estetskog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.07.2024 12:2009.08.2024 10:0012.08.2024 12:0012.08.2024 12:1012.08.2024 12:40
povratak
 
Prvi pregled vaskularnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.08.2024 13:4021.08.2024 14:2022.08.2024 11:0022.08.2024 11:2023.08.2024 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.08.2024 13:4021.08.2024 14:2022.08.2024 11:0022.08.2024 11:2023.08.2024 09:00
povratak
 
Prvi pregled neurokirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.09.2024 08:3006.09.2024 09:0006.09.2024 09:3006.09.2024 09:3006.09.2024 10:00
povratak
 
Kontrolni pregled neurokirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 08:4516.08.2024 08:0016.08.2024 08:4526.08.2024 13:1528.08.2024 10:45
povratak
 
Prvi pregled maksilofacijalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2024 12:3004.07.2024 12:3004.07.2024 13:0004.07.2024 13:3004.07.2024 14:00
povratak
 
Kontrolni pregled maksilofacijalnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3021.06.2024 13:4525.06.2024 12:3027.06.2024 10:3028.06.2024 12:00
povratak
 
Prvi pregled urologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.11.2024 14:3006.11.2024 15:0006.11.2024 15:3006.11.2024 16:0007.11.2024 09:45
povratak
 
Kontrolni pregled urologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 30.10.2024 10:0004.11.2024 09:4504.11.2024 16:1506.11.2024 10:4506.11.2024 14:30
povratak
 
Prvi pregled ortopeda
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 10:3017.07.2024 11:3018.07.2024 11:3005.09.2024 09:1505.09.2024 09:30
povratak
 
Kontrolni pregled ortopeda
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 10:3018.06.2024 10:4517.07.2024 11:3017.07.2024 11:4518.07.2024 11:30
povratak
 
Prvi pregled otorinolaringologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.07.2024 10:0025.07.2024 10:3025.07.2024 11:0025.07.2024 11:0025.07.2024 11:30
povratak
 
Kontrolni pregled otorinolaringologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 09:0015.07.2024 12:1517.07.2024 09:4517.07.2024 12:3018.07.2024 12:45
povratak
 
Prvi pregled audiologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.10.2024 09:0031.10.2024 09:3031.10.2024 10:0005.11.2024 09:0005.11.2024 09:30
povratak
 
Kontrolni pregled audiologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.10.2024 09:0031.10.2024 09:3031.10.2024 10:0005.11.2024 09:0005.11.2024 09:30
povratak
 
Prvi pregled oftalmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.11.2024 10:0028.11.2024 08:0028.11.2024 08:3028.11.2024 08:3028.11.2024 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled oftalmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.11.2024 16:1508.11.2024 10:3011.11.2024 09:4511.11.2024 16:0019.11.2024 10:45
povratak
 
Prvi pregled anesteziologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:3017.06.2024 10:0018.06.2024 09:3018.06.2024 10:0019.06.2024 08:00
povratak
 
Kontrolni pregled anesteziologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 08:4514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4517.06.2024 10:0017.06.2024 10:15
povratak
 
Prvi pregled oralnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2024 09:0004.07.2024 09:4005.07.2024 09:0005.07.2024 09:0005.07.2024 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled oralnog kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.07.2024 09:4003.07.2024 09:4004.07.2024 09:0004.07.2024 09:2004.07.2024 09:30
povratak
 
CT mozga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 13:1528.06.2024 13:1505.07.2024 13:1508.07.2024 13:1509.07.2024 13:15
povratak
 
MR cervikalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR torakalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR lumbosakralne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
Prvi pregled specijaliste nuklearne medicine
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 12.08.2024 12:3013.08.2024 11:3019.08.2024 11:0019.08.2024 11:3019.08.2024 12:00
povratak
 
Kontrolni pregled specijaliste nuklearne medicine
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 10:1518.06.2024 12:4518.07.2024 12:4512.08.2024 12:3012.08.2024 12:45
povratak
 
Prvi pregled dijabetologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.08.2024 10:4021.08.2024 11:0022.08.2024 08:2022.08.2024 08:2022.08.2024 08:40
povratak
 
Kontrolni pregled dijabetologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.08.2024 10:4021.08.2024 11:0022.08.2024 08:2022.08.2024 08:2022.08.2024 08:40
povratak
 
Prvi pregled općeg ginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 08:0014.06.2024 09:0014.06.2024 09:3014.06.2024 10:0014.06.2024 11:00
povratak
 
Kontrolni pregled općeg ginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 08:0014.06.2024 08:1514.06.2024 09:0014.06.2024 09:1514.06.2024 09:30
povratak
 
Prvi pregled dermatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.12.2024 09:0023.12.2024 09:3023.12.2024 10:0023.12.2024 13:0023.12.2024 13:30
povratak
 
Kontrolni pregled dermatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.07.2024 09:0019.12.2024 10:1523.12.2024 09:0023.12.2024 09:1523.12.2024 09:30
povratak
 
Mamografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 09.10.2024 10:1509.10.2024 10:3009.10.2024 10:4509.10.2024 11:0009.10.2024 11:15
povratak
 
Spirometrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 08:3014.06.2024 09:0014.06.2024 09:3014.06.2024 10:3014.06.2024 11:00
povratak
 
UZV abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.11.2024 08:3019.11.2024 08:3019.11.2024 09:0019.11.2024 09:0019.11.2024 09:30
povratak
 
UZV dojke
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.01.2025 08:0007.01.2025 08:3014.01.2025 08:3028.01.2025 08:0028.01.2025 09:00
povratak
 
UZV vrata
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 08:3021.02.2025 10:0026.02.2025 08:0026.02.2025 08:3026.02.2025 09:00
povratak
 
UZV srca
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.03.2025 09:3006.03.2025 09:3007.03.2025 09:0007.03.2025 09:0017.03.2025 09:00
povratak
 
Gastroskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 09:0021.06.2024 09:0003.07.2024 09:0003.07.2024 09:0004.07.2024 09:00
povratak
 
Kolonoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.08.2024 08:0014.08.2024 08:0016.08.2024 08:0016.08.2024 08:0016.08.2024 09:00
povratak
 
Holter EKG
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.01.2025 09:0008.01.2025 09:0009.01.2025 08:2009.01.2025 08:2009.01.2025 08:40
povratak
 
UZV color doppler karotida
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.07.2024 10:0031.07.2024 10:0031.07.2024 10:0031.07.2024 10:3031.07.2024 10:30
povratak
 
MR mozga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR piramida temporalne kosti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR orbita
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR paranazalnih sinusa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR kostiju glave
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR vrata
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR prsnoga koša
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.12.2024 10:3031.12.2024 08:1531.12.2024 09:0031.12.2024 09:4531.12.2024 10:30
povratak
 
MR dojke
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.12.2024 10:3031.12.2024 08:1531.12.2024 09:0031.12.2024 09:4531.12.2024 10:30
povratak
 
MR srca
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 08:0026.06.2024 08:4503.07.2024 08:4510.07.2024 08:0010.07.2024 08:45
povratak
 
MR abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:1519.06.2024 09:0019.06.2024 09:4519.06.2024 10:30
povratak
 
MR organa gornjeg abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:1519.06.2024 09:0019.06.2024 09:4519.06.2024 10:30
povratak
 
MR jetre
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:1519.06.2024 09:0019.06.2024 09:4519.06.2024 10:30
povratak
 
MR gušterače
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:1519.06.2024 09:0019.06.2024 09:4519.06.2024 10:30
povratak
 
MR slezene
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:1519.06.2024 09:0019.06.2024 09:4519.06.2024 10:30
povratak
 
MR kolonografija s enteroklizom
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:1519.06.2024 09:0019.06.2024 09:4519.06.2024 10:30
povratak
 
MR urografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:0019.06.2024 08:3019.06.2024 09:0019.06.2024 09:30
povratak
 
MR bubrega
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:1519.06.2024 09:0019.06.2024 09:4519.06.2024 10:30
povratak
 
MR nadbubrežne žlijezde
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 07:3019.06.2024 08:0019.06.2024 08:3019.06.2024 09:0019.06.2024 09:30
povratak
 
MR zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2025 10:3004.07.2025 11:1504.07.2025 12:0004.07.2025 12:4504.07.2025 13:30
povratak
 
MR mekih tkiva
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 11:1504.07.2025 11:1504.07.2025 12:00
povratak
 
MR gornjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 11:15
povratak
 
MR donjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 11:15
povratak
 
MR stopala ili šake
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 11:15
povratak
 
MR jednog velikog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 10:30
povratak
 
MR artrografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2025 10:3004.07.2025 11:1504.07.2025 12:0004.07.2025 12:4504.07.2025 13:30
povratak
 
MR mijelografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR angiografija gornjeg ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 08:0026.06.2024 08:0026.06.2024 08:4526.06.2024 08:4503.07.2024 08:45
povratak
 
MR angiografija prsnoga koša
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 08:0026.06.2024 08:4503.07.2024 08:4510.07.2024 08:0010.07.2024 08:45
povratak
 
MR aortografija ili kavografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 08:0026.06.2024 08:0026.06.2024 08:4526.06.2024 08:4503.07.2024 08:45
povratak
 
MR angiografija abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 08:0026.06.2024 08:4503.07.2024 08:4510.07.2024 08:0010.07.2024 08:45
povratak
 
MR angiografija zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 08:0026.06.2024 08:4503.07.2024 08:4510.07.2024 08:0010.07.2024 08:45
povratak
 
MR angiografija donjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.06.2024 08:0026.06.2024 08:4503.07.2024 08:4510.07.2024 08:0010.07.2024 08:45
povratak
 
EMG - Elektromiografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 11:0017.06.2024 11:3024.12.2024 11:0024.12.2024 11:3024.12.2024 12:00
povratak
 
EMNG - Elektromioneurografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 11:0017.06.2024 11:0024.12.2024 11:0024.12.2024 11:0024.12.2024 12:00
povratak
 
KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.07.2024 12:0002.07.2024 12:0009.07.2024 09:1512.07.2024 09:3015.07.2024 12:00
povratak
 
Ergometrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 28.06.2024 10:3028.06.2024 10:3012.07.2024 09:0012.07.2024 09:0022.07.2024 09:00
povratak
 
EEG - Elektroencefalografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 09:2021.06.2024 09:2005.07.2024 10:0005.07.2024 10:0012.07.2024 10:40
povratak
 
FENO test - frakcija izdahnutog NO
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 08:3014.06.2024 08:5014.06.2024 09:1014.06.2024 09:3014.06.2024 10:30
povratak
 
Alergotest na inhalatorne alergene
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.09.2024 10:4518.09.2024 10:0018.09.2024 10:4519.09.2024 10:4520.09.2024 10:00
povratak
 
UZV štitnjače
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 11:3022.07.2024 11:3023.07.2024 11:3023.07.2024 11:3024.07.2024 11:30
povratak
 
Denzitometrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 09:3017.06.2024 09:3017.06.2024 10:0017.06.2024 10:0018.06.2024 09:00
povratak
 
Prvi pregled glaukomatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.08.2024 08:3021.08.2024 08:3028.08.2024 08:0028.08.2024 08:3028.08.2024 09:00
povratak
 
Kontrolni pregled glaukomatologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.07.2024 09:1506.08.2024 08:1514.08.2024 08:3014.08.2024 08:4521.08.2024 08:30
povratak
 
Prvi pregled neurologa za glavobolje
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 11.02.2025 11:3011.02.2025 12:1012.02.2025 12:1018.02.2025 11:3018.02.2025 12:10
povratak
 
Kontrolni pregled neurologa za glavobolje
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.01.2025 11:3021.01.2025 11:3011.02.2025 11:3011.02.2025 11:5011.02.2025 12:10
povratak
 
Prvi pregled za kontaktne leće
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 03.10.2024 08:0010.10.2024 08:0017.10.2024 08:0024.10.2024 08:0031.10.2024 08:00
povratak
 
Kontrolni pregled za kontaktne leće
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.06.2024 09:0027.06.2024 09:0004.07.2024 08:0004.07.2024 10:0001.08.2024 09:00
povratak
 
Prvi pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 08:1519.06.2024 09:1519.06.2024 09:4524.06.2024 09:0026.06.2024 08:00
povratak
 
Kontrolni pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 08:1518.06.2024 09:4518.06.2024 10:1519.06.2024 08:1519.06.2024 08:30
povratak
 
Prvi pregled dječjeg oftalmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.11.2024 09:0025.11.2024 08:3025.11.2024 09:0025.11.2024 09:3026.11.2024 08:00
povratak
 
Kontrolni pregled dječjeg oftalmologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 02.07.2024 10:1530.09.2024 10:1519.11.2024 09:0019.11.2024 09:1525.11.2024 08:30
povratak
 
Prvi pregled za oftalmoplastiku i orbitu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 08:0027.06.2024 08:3027.06.2024 09:0027.06.2024 09:3004.07.2024 08:00
povratak
 
Kontrolni pregled za oftalmoplastiku i orbitu
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.06.2024 08:0027.06.2024 08:0027.06.2024 08:1527.06.2024 08:3027.06.2024 08:45
povratak
 
MR hipofize
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
Biometrija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 12:2019.06.2024 12:4020.06.2024 08:0020.06.2024 08:2020.06.2024 08:40
povratak
 
Test na dvoslike
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3014.06.2024 12:4514.06.2024 13:0014.06.2024 13:1514.06.2024 13:30
povratak
 
OCT (optička koherentna tomografija)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 11:1014.06.2024 12:2014.06.2024 12:4017.06.2024 12:2017.06.2024 12:40
povratak
 
Perimetrija (vidno polje) jednog oka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3014.06.2024 13:0014.06.2024 13:3014.06.2024 14:0014.06.2024 14:30
povratak
 
UZV očne jabučice i orbite
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 12:2019.06.2024 12:4020.06.2024 08:0020.06.2024 08:2020.06.2024 08:40
povratak
 
VEP (vidni evocirani potencijali)
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 09:0018.06.2024 08:0018.06.2024 09:0019.06.2024 08:0019.06.2024 09:00
povratak
 
Rektoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 05.07.2024 11:2009.07.2024 11:2010.07.2024 09:1010.07.2024 12:0010.07.2024 12:20
povratak
 
UZV slinovnica
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.02.2025 08:3021.02.2025 10:0026.02.2025 08:0026.02.2025 08:3026.02.2025 09:00
povratak
 
CT abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 07:3017.06.2024 07:4517.06.2024 08:0017.06.2024 08:1524.09.2024 10:45
povratak
 
CT abdomena i zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 07:3017.06.2024 07:4517.06.2024 08:0017.06.2024 08:1524.09.2024 10:45
povratak
 
CT angiografija abdominalne aorte
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
CT angiografija donjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
CT angiografija glave i/ili vrata
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
CT angiografija gornjih ekstremiteta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
CT aortografija ili kavografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
CT cervikalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.08.2024 08:0014.08.2024 07:3014.08.2024 07:4514.08.2024 08:0014.08.2024 08:15
povratak
 
CT cistografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:0014.06.2024 12:1514.06.2024 12:3017.06.2024 12:0017.06.2024 12:15
povratak
 
CT gležnja
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT kolonoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 07:3017.06.2024 07:4517.06.2024 08:0017.06.2024 08:1524.09.2024 10:45
povratak
 
CT koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT koronarografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 10:3023.07.2024 09:3026.11.2024 11:3003.12.2024 09:3003.12.2024 10:30
povratak
 
CT kostiju glave
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 13:1528.06.2024 13:1505.07.2024 13:1508.07.2024 13:1509.07.2024 13:15
povratak
 
CT kostiju lica
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 13:1528.06.2024 13:1505.07.2024 13:1508.07.2024 13:1509.07.2024 13:15
povratak
 
CT lakta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT lumbosakralne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.08.2024 08:0014.08.2024 07:3014.08.2024 07:4514.08.2024 08:0014.08.2024 08:15
povratak
 
CT mekih tkiva vrata
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 13:1528.06.2024 13:1505.07.2024 13:1508.07.2024 13:1509.07.2024 13:15
povratak
 
CT nadlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT natkoljenice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT orbita
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 13:1528.06.2024 13:1505.07.2024 13:1508.07.2024 13:1509.07.2024 13:15
povratak
 
CT paranazalnih sinusa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 13:1528.06.2024 13:1505.07.2024 13:1508.07.2024 13:1509.07.2024 13:15
povratak
 
CT piramida
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 13:1528.06.2024 13:1505.07.2024 13:1508.07.2024 13:1509.07.2024 13:15
povratak
 
CT podlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT potkoljenice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT prsnog koša
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 07:3017.06.2024 07:4517.06.2024 08:0017.06.2024 08:1524.09.2024 10:45
povratak
 
CT pulmonalna angiografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
CT ramenog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT ručnog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT srednjeg uha i temporalne kosti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 13:1528.06.2024 13:1505.07.2024 13:1508.07.2024 13:1509.07.2024 13:15
povratak
 
CT stopala
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT šake
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
CT torakalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 13.08.2024 08:0014.08.2024 07:3014.08.2024 07:4514.08.2024 08:0014.08.2024 08:15
povratak
 
CT toraksa i abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 07:3017.06.2024 07:4517.06.2024 08:0017.06.2024 08:1524.09.2024 10:45
povratak
 
CT toraksa, abdomena i zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 07:3017.06.2024 07:4517.06.2024 08:0017.06.2024 08:1524.09.2024 10:45
povratak
 
CT urografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:0014.06.2024 12:1514.06.2024 12:3017.06.2024 12:0017.06.2024 12:15
povratak
 
CT zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 07:3017.06.2024 07:4517.06.2024 08:0017.06.2024 08:1524.09.2024 10:45
povratak
 
CT angiografija prsnog koša
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
CT angiografija abdomena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:3017.06.2024 12:3018.06.2024 07:3018.06.2024 07:5018.06.2024 08:10
povratak
 
Prvi pregled kirurga - dojka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 21.06.2024 10:4021.06.2024 11:1021.06.2024 11:4001.07.2024 10:0001.07.2024 10:00
povratak
 
Kontrolni pregled kirurga - dojka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 20.06.2024 10:4021.06.2024 10:4021.06.2024 11:0021.06.2024 11:2021.06.2024 11:40
povratak
 
Alveotomija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2024 09:0004.07.2024 09:3004.07.2024 09:3005.07.2024 09:0005.07.2024 09:00
povratak
 
Apikotomija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2024 09:0004.07.2024 09:3004.07.2024 09:3005.07.2024 09:0005.07.2024 09:00
povratak
 
Mali oralni kirurški zahvati na mekim tkivima
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2024 09:0004.07.2024 09:3004.07.2024 09:3005.07.2024 09:0005.07.2024 09:00
povratak
 
Mali oralnokirurški zahvati na tvrdim tkivima
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2024 09:0004.07.2024 09:3004.07.2024 09:3005.07.2024 09:0005.07.2024 09:00
povratak
 
Mali oralnokirurški zahvati na mekim i tvrdim tkivima
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2024 09:0004.07.2024 09:3004.07.2024 09:3005.07.2024 09:0005.07.2024 09:00
povratak
 
UZV lokomotornog sustava
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 09:0019.06.2024 09:3019.06.2024 10:0019.06.2024 10:3019.06.2024 11:00
povratak
 
UZV color doppler karotida i VB sliva
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.02.2025 08:0026.02.2025 08:0027.02.2025 08:0028.02.2025 08:0003.03.2025 08:00
povratak
 
UZV color doppler arterija i vena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.07.2024 10:0031.07.2024 10:3007.08.2024 10:0007.08.2024 10:3014.08.2024 10:00
povratak
 
UZV color doppler arterija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.07.2024 10:0031.07.2024 10:3007.08.2024 10:0007.08.2024 10:3014.08.2024 10:00
povratak
 
Jednostavno ispitivanje sluha - odrasli
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 09:1524.06.2024 09:1513.06.2025 08:3013.06.2025 09:1516.06.2025 08:30
povratak
 
Složeno ispitivanje sluha - odrasli
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 09:1524.06.2024 09:1513.06.2025 08:3013.06.2025 09:3016.06.2025 08:30
povratak
 
Funkcionalna dijagnostika slušanja
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 10:0018.06.2024 10:3018.06.2024 11:0020.06.2024 10:0020.06.2024 10:30
povratak
 
ORL endoskopija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 08:3014.06.2024 08:3014.06.2024 08:3014.06.2024 09:0014.06.2024 09:00
povratak
 
SEP (slušni evocirani potencijali) - odrasli
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 17.06.2024 09:0018.06.2024 08:0018.06.2024 09:0019.06.2024 08:0019.06.2024 09:00
povratak
 
Nistagmografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 08:3014.06.2024 09:0017.06.2024 08:0017.06.2024 08:3021.06.2024 08:00
povratak
 
TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.02.2025 08:0026.02.2025 08:0027.02.2025 08:0028.02.2025 08:0003.03.2025 08:00
povratak
 
EEG Poligrafija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.07.2024 10:0019.07.2024 11:0026.07.2024 08:4026.07.2024 09:4026.07.2024 10:40
povratak
 
Promjena urinskog katetera
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 06.11.2024 14:3006.11.2024 15:0006.11.2024 15:3006.11.2024 16:0007.11.2024 09:45
povratak
 
Kolonoskopija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 11:0014.06.2024 12:0017.06.2024 11:0017.06.2024 12:0018.06.2024 11:00
povratak
 
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.06.2024 17:4201.07.2024 15:1201.07.2024 15:1801.07.2024 15:2401.07.2024 15:30
povratak
 
Dermatologija i venerologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
Neurologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:0014.06.2024 11:15
povratak
 
Psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
Neurokirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
Urologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 12:0014.06.2024 12:1514.06.2024 12:3014.06.2024 12:4514.06.2024 13:00
povratak
 
Ortopedija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 12:0018.06.2024 12:1518.06.2024 12:3018.06.2024 12:4518.06.2024 13:00
povratak
 
Otorinolaringologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.06.2024 10:0019.06.2024 10:1519.06.2024 10:3019.06.2024 10:4519.06.2024 11:00
povratak
 
Oftalmologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
Nuklearna medicina - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
UZV doppler bubrežne arterije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 31.07.2024 10:0031.07.2024 10:3007.08.2024 10:0007.08.2024 10:3014.08.2024 10:00
povratak
 
MR mozga sa spektroskopijom
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
MR mozga s TOF angiografijom
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 27.06.2024 16:0012.09.2024 15:3030.09.2024 07:3030.09.2024 08:0030.09.2024 08:30
povratak
 
CT zgloba kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.07.2024 09:3001.07.2024 09:3001.07.2024 09:4501.07.2024 09:4508.07.2024 09:30
povratak
 
MR koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 04.07.2025 10:3004.07.2025 10:3004.07.2025 11:1504.07.2025 11:1504.07.2025 12:00
povratak
 
Endokrinologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
Gastroenterologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
Pulmologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 11:0014.06.2024 11:1514.06.2024 11:3014.06.2024 11:4514.06.2024 12:00
povratak
 
Kardiologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:0014.06.2024 11:15
povratak
 
Nefrologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
Hematologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 10:0014.06.2024 10:1514.06.2024 10:3014.06.2024 10:4514.06.2024 11:00
povratak
 
Reumatologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 14.06.2024 11:0014.06.2024 11:1514.06.2024 11:3014.06.2024 11:4514.06.2024 12:00
povratak
 
Torakalna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 12:0018.06.2024 12:1518.06.2024 12:3018.06.2024 12:4518.06.2024 13:00
povratak
 
Digestivna (abdominalna) kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 12:0018.06.2024 12:1518.06.2024 12:3018.06.2024 12:4518.06.2024 13:00
povratak
 
Plastična kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 10:0018.06.2024 10:1518.06.2024 10:3018.06.2024 10:4518.06.2024 11:00
povratak
 
Vaskularna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 18.06.2024 12:0018.06.2024 12:1518.06.2024 12:3018.06.2024 12:4518.06.2024 13:00
povratak
 
Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage – medicinska biokemija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.07.2024 08:3023.07.2024 08:3623.07.2024 08:4223.07.2024 08:4823.07.2024 08:54
povratak
 
Citološka analiza urina
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 08:4022.07.2024 08:4522.07.2024 08:5022.07.2024 08:5522.07.2024 09:00
povratak