Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Koža nije jednolika površina i na njoj možemo naći promjene povećane ili smanjene pigmentacije ili promjene koje su iznad ili ispod razine okolne kože.Većina kožnih promjena je dobroćudna i ne treba ih odstranjivati, osim u slučaju kada vas nezadovoljavaju estetski. Manji broj promjena su kožni tumori. Najčešći su baseocelularni i planocelularni karcinomi. Rijetki, ali opasni, najčešće pigmentirani tumori, su melanomi. Iskusan dermatolog ili kirurg s velikom sigurnošću može kliničkim pregledom postaviti dijagnozu, ali jedino patolog, nakon odstranjene promjene može sa sigurnošću reći o kakvoj promjeni se radi.

Svaka operacija na licu je estetska bez obzira o kakvoj bolesti se radi. Isto tako svaka operacija ostavlja ožiljak na licu. Ove dvije činjenice moraju imati na umu bolesnik i kirurg. Uspjeh operacije na licu se mjeri time da se ožiljak smjesti tako da on bude najmanje uočljiv.

Da li trebate odstraniti promjenu na vašem licu?

Postoji veliki broj različitih promjena koje se mogu nalaziti na ili u koži lica. Za svaku promjenu na koži lica najbolje se obratiti svom liječniku koji će vam dati stručni savjet. Ovdje bi nabrojili samo one koje su najčešće ili one koje svakao zahtijeaju liječenje.

Svako lice ima madeže, najčešće tamno pigmentirane promjene, iznad površine kože. To su promjene dobroćudne prirode i tokom života polagano rastu. Razlog njihovog uklanjanja može biti estetski ili se nalaze na mjestu koje smeta u svakodnevnom životu (brijanje, češljanje, ovratnik košulje i slično). Neki madeži imaju potencijal da pređu u zločudnu formu, melanom. Za savjet se najbolje obratiti liječniku. Jedini način da se utvrdi stvarna priraoda madeža je pregled patologa nakon njegovog odstranjenja. Madeži se odstranjuju najčešće eliptično i ožiljak ovisi o veličini promjene.

Solarne hiperkeratoze su promjene koje koje na koži lica nastaju kao posljedica dugotrajnog izlaganja suncu. To su dobroćudne promjene, ali katkada mogu ličiti melanomu ili u svojoj podlozi mogu imati kožni karcinom. Mogu se odstraniti na razne načine, ali mi preporučamo kirurško odstranjenje koje rezultira materijalom za patologa koji postavlja završnu dijagnozu.

Baseocelularni karcinom je najčešći zločudni tumor lica. On gotovo nikada ne metastazira, ali se lokalno širi i ako nije u cjelosti odstranjen javlja se ponovno, recidivira. Javlja se u više oblika i za svaku promjenu na koži lica koju ranije niste primjetili, a ona se polako, ali stalno povečava najbolje je potražiti savjet liječnika. Ako se tumor odstrani u ranoj fazi, operacija se može napraviti ambulantno u lokalnoj anesteziji. Nakon odstranjenja tumor je potrebno poslati patologu koji će utvrditi da li postoje rubovi zdravog tkiva oko tumora. Ako se tumor odstrani sa zdravim rubovima tumor se ne vraća. Bolesnici operirani jednom od ovog tumora skloni su da kasnije dobiju isti ili drugi kožni tumor pa preporučamo kontrole najmanje dva puta godišnje.

Planocelularni karcinom je drugi po učestalosti zloćudni kožni tumor. Najčešće se javlja u obliku ranice koja ne cjeli. Osim na koži lica može se pojaviti i na crvenilu usnice Tumor se osim lokalno može širiti i u susjedne limfne čvorove glave i vrata. Mali tumori zahtijevaju ambulantno liječenje, a veći zahtijevaju, nakon odstranjenja rekonstrukciju defekta. Tumor je nakon odstranjenja potrebno poslati patologu na analizu kako bi se utvrdili zdravi rubovi oko tumora. Nakon operacije ovog tumora potrebne su redovite kontrole jer se metastaze mogu javiti i više od dvije godine nakon odstranjenja tumora. Povremene kontrole preporučamo i nakon dvije godine od odstranjenja tumora jer bolesnik može dobiti isti ili drugi kožni tumor.

Melanom je najčešće tamno pigmentirani zloćudni tumor kože. Može nastati iz postojećeg madeža ili nastaje na prije nepromijenjenoj koži. Za svaki madež koji promjeni boju, veličinu, koji povremeno krvari ili se promjeni koža oko madeža potrebno se javiti liječniku. Naš je stav da se takav madež mora odstraniti sa zdravim rubom od 2-3 mm (ekscizoma biopsija) i tkivo poslati na analizu patologu. Od patologa očekuemo da otkloni ili potvrdi dijagnozu, te ako se radi o melanomu kaže dubinu njegovog rasta u koži. Terapija melanoma ovisi o nalazu patologa. Površni melanomi rijetko metastaziraju i dovoljno je proširiti zdravi rub (eksciziju) oko bivšeg madeža. Kod tumora koji su dublje prodrli u kožu, osim proširene ekscizije, potrebno je odstraniti i pripadajuće limfne čvorove na glavi i vratu (disekcija vrata). Kod početnog melanoma prognoza bolesti je izvrsna, a kod onih uznapredovalih, s proširenom bolesti na vratu i drugim organima potrebno je nastaviti s dodatnom medikamentoznom terapijom. Za uspješno liječenje njavažnje je da se ona rano započne, te je samopregled bolesnika i rani odlazak liječniku izuzetno važan.

Donošenje odluke o operaciji

Da bi se izliječila promjena na koži lica, najčešće je dovoljno da se ona odstrani, ekscidira. U malom broju slučajeva nakon odstranjenja i definitivne patološke dijagnoze potrebni su dodatni zahvati. To može biti dodatna ekscizija i rekonstrukcija, odstranjenje žlijezde slinovnice ispred uha, parotidektomija ili operacija na vratu, disekcija vrata.

Promjene na licu može odstraniti dermatolog, plastični kirurg, specijalista za uho, nos i grlo.

Zašto odstranjenje Vaše promjene povjeriti specijalisti plastičnom kirurgu glave i vrata? Edukacija specijalista plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata sjedinjuje principe tumorske i plastične kirurgije glave i vrata, tako da vaše započeto liječenje on može i dovršiti.

Nakon što ste odabrali kvalificiranog kirurga u kojeg imate povjerenja, tijekom pregleda osim promjene na koži, kirurg će ispitati tip vaše kože i predložiti vam operaciju koja će za Vas biti najpodesnija. S liječnikom trebate prodiskutirati moguće patološke dijagnoze i eventualne dodatne zahvate koji su mogući nakon definitivne patoške dijagnoze, rizike zahvata te neka stanja koja mogu uticati na sam zavat kao što je krvni tlak, lijekov koji eventualno mogu uticati na zgrušavanje krvi , alergije, pušenje, sklonost ožiljcima i slično. Za uspjeh zahvata pa tako i za donošenje odluke o zahvatu odlučujuće je zajedno s kirurgom realno procijeniti njegovu nužnost i očekivani rezultat.

Razumijevanje operacije

Način na koji će se promjena na Vašem licu odstraniti ovisi o njenoj veličini i mjestu. Najčešće se promjena odstranjuje u obliku elipse (eliptična ekscizija) i rubovi nastalog defekta se zašiju po slojevima kože (primarno zatvaranje). Smjer dužeg promjera eliptične ekscizije mora biti u smjeru prirodnih nabora kože lica kako bi ožiljak bio manje uočljiv. U slučaju da je promjena takve veličine ili je tako smještena da bi primarno zatvaranje dovelo do lošeg estetskog rezultata, defekt se ztavara režnjem. Najčešće se radi o lokalnom režnju, tkivu iz okoline koje se «presloži» na način da anatomske strukture lica ostanu netaknute.

Što nakon operacije?

Većina zahvata se izvodi u lokalnoj anesteziji i bolesnok može napustiti bolnicu isti dan. U slučaju da je zahvat napravljen u općoj anesteziji, bolesnika savjetujemo da prenoći u bolnici. Nakon što popusti anestezija bolesnik može osjećati minimalnu bol i liječnik će mu savjetovati koje lijekove može uzimati. Ako je nakon zahvata postavljen zavoj on se može odstraniti drugi dan nakon zahvata. Bolesniku se savjetuje da leži s podignutim uzglavljem te na rani drži hladni, suhi oblog kako bi se smanjio postopertivni otok. S istim razlogom treba izbjegavati i veće tjelesne napore. Za čišćenje rane savjetujemo fiziološku otopinu naon čega se rana namaže tankim slojem antibiotske masti. Šavi se uklanjaju između petog i sedmog dana. Za oporavak je potrebno 10 do 14 dana. Na tržištu postoji veći broj krema koje ubrzavaju starenje ožiljka. Za njihovo korištenje bolesnik se treba konzultirati sa svojim liječnikom. Izgled ožiljka nakon zahvata se ne ocjenjuje nakon skidanja šavi i za definitivnu procjenu operacije potrebno je 6 mjeseci od zahvata.