Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Sanacija ravnog krova iznad operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije i poliklinike; Sanacija ravnog prohodnog krova iznad trafostanice; Sanacija  ravnog krova zgrade A i B; Sanacija ravnog krova iznad odjela C07-Hematologija FSEU.2021.MZ.003.

Opis projekta: Potres 22. ožujka 2020. godine nanio je velika oštećenja krova iznad odjela C07 – hematologija, operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije, poliklinike, ravnog prohodnog krova iznad trafostanice te ravnog krova zgrade A i B.

U sklopu projekta izradit će se projektno-tehnička dokumentacija te izvoditi radovi na sanaciji predmetnih krovova.

Financiranje projekta: projekt je sufinancirala Europska unija – Fond solidarnosti.

Ukupna vrijednost operacije iznosi 2,393.234,75 EUR s uključenim PDV-om.

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 2,393.234,75 EUR, a pri tom se iz Fonda solidarnosti

EU udio u financiranju projekta: 2.393.234,75 EUR.

Razdoblje provedbe operacije: 3. rujna 2021. godine – 29. prosinca 2023.

Korisnik projekta: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb

Krajnji korisnici:

  • stanovnici Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te sjeveroistočne Hrvatske koji koriste usluge KB Dubrava

Kratak opis i cilj projekta:

Opći je cilj operacije očuvati funkcionalnost KB Dubrava i podići razinu kvalitete zdravstvene zaštite za stanovnike Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te sjeveroistočne Hrvatske vraćanjem krovova u stanje prije potresa.
Specifični je cilj operacije povećati sigurnost pacijenata i osoblja KB Dubrava sanacijom krovova kojom će se zaustaviti curenje oborinskih voda, smanjenje troškova energenata i održavanja.

Provedbom operacije postići će se sljedeći rezultati:

R1: Sanirani krovovi na KB Dubrava

Ciljna skupina:

  • 18 000 pacijenata i 280 000 bolesnika kojima se pruža polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita
  • zaposlenici KB Dubrava

Kontakt osoba:
Voditeljica projekta
Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec., IMPPM
e-mail: loreta.zdrilic@kbd.hr

Više informacija o EU fondovima i Fondu solidarnosti:

– strukturnifondovi.hr
– https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/solidarity-fund/