Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Jednostavna nabava

Ponude za dobavu, polaganje i spajanje novog kabela od transformatorske stanice TS1 do RO u objektu „A“

ENEL-ATM d.o.o. HELB d.o.o. KONČAR - APARATI d.o.o.

Ugovor o nabavi zamrzivača za mikrobiologiju

SIMON d.o.o.

Poziv za dostavu Ponude i Specifikaciju za nabavu otopina za pranje i kemijsku dezinfekciju uređaja WD 290

PANON TRADE d.o.o. NORMAN GRUPA d.o.o. MEDIAL d.o.o. Specifikacija WD 290

Ugovor o nabavi zaštitnog kabineta za mikrobiologiju

KLIMAOPREMA d.d.

Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu medicinskih papira

DELFORM d.o.o. ENDOMEDIC d.o.o. MEDIX-RAY d.o.o.

Ugovor o nabavi raznih stolica

PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.

Ugovor o nabavi uredskog namještaja

IVERART INTERIJERI d.o.o.

Odluka

O poništenju za provedeni postupak jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije ravnog krova iznad Operacijskog bloka, Centralnog medicinskog bloka, Hemodijalize, Radiologije...

Poziv

Na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije ravnog krova iznad Operacijskog bloka, Centralnog medicinskog bloka, Hemodijalize, Radiologije i Poliklinike, sanacije ravnog...

Poziv za dostavu Ponude za nabavu zaštitnog kabineta za mikrobiologiju sa Specifikacijom

ALPHACHROM d.o.o.. KLIMAOPREMA d.d. KVANTUM-TIM d.o.o. SPECIFIKACIJA

Ugovor o servisu na parnom kotlu BKG-80A

TREMOPULS o.u.

Izmjena troškovnika za predmet jednostavne nabave za nabavu raznih stolica

Troškovnik Ispravak troškovnika

Ugovor za jednostavnu nabavu usluge tiskanja monografije

PRINTERA GRUPA d.o.o.

Poziv za dostavu Ponude za nabavu raznih stolica

Primat logistika d.o.o.. Kredenc d.o.o. Panel Core d.o.o.