Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Jednostavna nabava

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Jednogodišnja usluga održavanja mikroskopa na patologiji i citologiji

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Jednogodišnja usluga održavanja mikroskopa na patologiji i citologiji Specifikacija Rok za dostavu ponuda je do 24. 03....

Ugovor o jednostavnoj nabavi robe: Licence za postojeći sustav antivirusne zaštite.

BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o.

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Licence za postojeći sustav antivirusne zaštite

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Licence za postojeći sustav antivirusne zaštite. Rok za dostavu ponuda je do 02. 02. 2023. godine do...

Ugovor o nabavi roba: Razna medicinska oprema

M.T.F. d.o.o.

Ugovor o jednostavnoj nabavi roba: Transportni respirator

BIOELEKTRONIKA d.o.o.

Ugovor o jednostavnoj nabavi radova: Zamjena popucalih stakla

PORTICUS d.o.o.

Poziv za dostavu ponude za provedeni postupak jednostavne nabave za nabavu potrošnog materijala za postupak DFFP (Hemodijaliza)

Poziv za dostavu ponude za provedeni postupak jednostavne nabave za nabavu potrošnog materijala za postupak DFFP (Hemodijaliza). Troškovnik. Rok za dostavu ponuda je do 30.12.2022....

Poziv za dostavu ponude za provedeni postupak jednostavne nabave za nadogradnju informatičkog sustava za elektronski mikroskop

Poziv za dostavu ponude za provedeni postupak jednostavne nabave za nadogradnju informatičkog sustava za elektronski mikroskop. Troškovnik. Rok za dostavu ponuda je do 21. 12....