Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Jednostavna nabava

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Nabava stomatološkog-kirurškog instrumentarija za Zavod za oralnu kirurgiju

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Nabava stomatološkog-kirurškog instrumentarija za Zavod za oralnu kirurgiju. Prilog 2. Troškovnik. Rok za dostavu ponuda je do...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Usluga obavještavanja pacijenata kroz BIS SMS komunikacijski kanal

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Usluga obavještavanja pacijenata kroz BIS SMS komunikacijski kanal. Prilog 2. Troškovnik. Rok za dostavu ponude je do...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Nabava ručne gama sonde

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Nabava ručne gama sonde. Prilog 2. Troškovnik. Rok za dostavu ponuda je do 12. 06. 2024. do...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Potrošni materijal za rekonstrukciju dojke

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Potrošni materijal za rekonstrukciju dojke. Prilog 2. Troškovnik. Rok za dostavu ponude je do 10. 06....

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Perilica za boce za bolničku ljekarnu

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Perilica za boce za bolničku ljekarnu.  Prilog 2. TROŠKOVNIK. Rok za dostavu ponude je do 03....

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Aparat za pranje i usisavanje podnih površina

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Aparat za pranje i usisavanje podnih površina. Prilog 2 - Troškovnik. Rok za dostavu ponuda je do...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Uređaj za autotransfuziju za Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Uređaj za autotransfuziju za Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju. Prilo 2. Troškovnik. Rok za dostavu...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Ličilačke pripreme i farbanje zidova za bolničke odjele

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Ličilačke pripreme i farbanje zidova za bolničke odjele. Prilog 2. Troškovnik. Pojašnjenje tehničke specifikacije. Rok za...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Aparat za ultrazvučnu pilu za MFK zahvate

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Aparat za ultrazvučnu pilu za MFK zahvate. Prilog 2. TROŠKOVNIK. Rok za dostavu ponude je do...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Izrada projektne dokumentacije za uređenje OP sale za potrebe Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju – C05 kat

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Izrada projektne dokumentacije za uređenje OP sale za potrebe Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju...

1. Pojašnjenje za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe

1. Pojašnjenje za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe.

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave: Popravak uređaja za sekvenciranje DNA za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku i troškovnik-tehničku specifikaciju

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave: Popravak uređaja za sekvenciranje DNA za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku. Troškovnik. Rok za dostavu ponuda je...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe. Prilog 2. Troškovnik. Prilog 3. Logo. Rok...

7. Pojašnjenje i Prilog 2. Troškovnik – 4. izmjena za predmet jednostavne nabave: Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe

7. Pojašnjenje za predmet jednostavne nabave: Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe. Prilog 2. Troškovnik – 4. izmjena. Rok za dostavu...

6. Obavijest za predmet jednostavne nabave: Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe

6. Obavijest za predmet jednostavne nabave: Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe. Novi rok za dostavu ponuda je do 29. 04....

5. Obavijest i Prilog 2. Troškovnik – 3. izmjena za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe.

5. Obavijest za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe. Prilog 2. Troškovnik - 3. izmjena....

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Operacijska svjetiljka sa satelitom, kamerom te izdvojenom rukom za monitor za OP dvoranu abdominalne kirurgije (sala 8)

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Operacijska svjetiljka sa satelitom, kamerom te izdvojenom rukom za monitor za OP dvoranu abdominalne kirurgije (sala...

4. Pojašnjenje za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe.

4. Pojašnjenje za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe. Rok za dostavu ponuda je do...

3. Pojašnjenje i Prilog 2. Troškovnik – 3. izmjena za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe

3. Pojašnjenje - 3. izmjena za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave Oprema za vatrogasne tehničare za potrebe Hitne helikopterske medicinske službe. Prilog 2. Troškovnik...

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Jednogodišnja usluga održavanja programskog rješenja bolničke ljekarne – ESKULAP

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Jednogodišnja usluga održavanja programskog rješenja bolničke ljekarne – ESKULAP. Prilo 2 - Troškovnik. Rok za dostavu...