Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Sukladno Zaklonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22 dalje u tekstu: ZPPI) Klinička bolnica Dubrava, kao tijelo javne vlasti, omogućuje pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije. 

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, te na načelu međusobnog poštovanja i suradnje.

Sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. ZPPI pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu ZPPI, predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Sukladno članku 19. ZPPI-a Klinička bolnica Dubrava ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, te naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade, propisuje Povjerenik za informiranje.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

U slučaju potrebe za detaljnijim informacijama iste možete provjeriti na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, na sljedećoj poveznici. http://www.pristupinfo.hr/

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/15, 69/22)

 

Zahtjev za pristup informacijama može se ostvariti:

 

Pisanim putem:

  • Pošta: Redovitom poštanskom dostavom ili osobnom dostavom u Pisarnicu Kliničke bolnice Dubrava (Službenik za informiranje, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb)
  • e-mail: sluzbenik.info@kbd.hr

Usmenim putem:

 Osobno, kontaktiranjem službenice za informiranje gđe. Željke Bilušić Perić, mag. iur., soba 4, II kat ili putem telefona (01) 290 2996.

 U slučaju da je zahtjev podnesen usmeno sastavit će se službena bilješka.

 Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije)
  • ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

 

 

Godišnja izvješća

Više informacija >