Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Poziv za dostavu ponude za provedeni postupak jednostavne nabave za Jednogodišnju uslugu servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400 – osnovna jedinica, serijski broj: EM 18460010 (1 komad) sa Specifikacijom.

Poziv za dostavu ponude za provedeni postupak jednostavne nabave za Jednogodišnju uslugu servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400 – osnovna jedinica, serijski broj: EM 18460010 (1 komad).

Specifikacija. 

Rok za dostavu ponuda je do 20.12.2022. godine do 11:00 sati.