Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Ugovor o jednostavnoj nabavi usluga: Pružanje usluge vanjskog stručnjaka za provedbu projekta „C5.1. R1-I8 Predoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava“ u okviru NPOO-a 2016-2026. godine

DELOITTE d.o.o