Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Ugovor za pružanje konzultantskih usluga za fazu pregleda i ocjene ponuda u postupku javne nabave: Nabava digitalne slikovne dijagnostike (NPOO).

Deloitte d.o.o.