Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

12. stručni sastanak Društva za kvalitetu

Dana 2. veljače 2023. godine Društvo za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara održalo je 12. stručni sastanak u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana. Na samom početku stručnog sastanka srdačno nas je pozdravila predsjednica Društva za kvalitetu Smiljana Kolundžić, mag. med. techn. i pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite dr. sc. Bojana Kranjčec, mag. med. biochem. Predavanje na temu Proces validacije medicinskog proizvoda u zdravstvenoj ustanovi održala je pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra bolnice Danica Horvat, mag. med. techn. Stručnom sastanku nazočile su medicinske sestre za kvalitetu i planirani otpust iz bolnica iz raznih dijelova Republike Hrvatske. Nakon predavanja provedena je konstruktivna rasprava i razmjena iskustava na izloženu temu. Raspravljalo se i o nadolazećoj nacionalnoj akreditaciji bolničkih zdravstvenih ustanova te pripremama koje se provode. Kolegice iz Jedinice za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite, uz glavnu sestru bolnice, odlično su organizirale stručni sastanak i pokazale se kao izuzetni domaćini.

                                                   Pripremila: Natalia Cesar, mag. med. techn.