Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Drugi tečaj 1. kategorije i prvi međunarodni tečaj “ Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“

U Varaždinu 29. veljače i 1. ožujka 2024. god. pri Sveučilištu Sjever u organizaciji Društva za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi održan je drugi tečaj 1. kategorije i prvi međunarodni tečaj pod nazivom “Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“.

Program tečaja podijeljen je u skupine predavanja koje su obrađivale teme iz područja: standardne mjere zaštite, specifične mjere zaštite temeljene na načinu prijenosa infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi, primjena invazivnih postupaka i uređaja uz prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Od pozvanih predavača iz KB Dubrava sudjelovala je medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija Valentina Košćak, univ. mag. med. techn., s temom predavanja „Osnove čišćenja, dezinfekcije, sterilizacije i postupaka asepse“  te kao mentor na vježbama u kabinetu.

Osim predavanja, organizirane su i vježbe po skupinama u tri kabineta kroz dva dana tečaja koje su uključivale:

  • provođenje higijene ruku prema konceptu mojih 5 trenutaka za higijenu ruku, pravilna primjena rukavica i ostale osobne zaštitne opreme (OZO) (pravilno oblačenje i skidanje OZO)
  • primjena invazivnih postupaka i uređaja s osvrtom na ključne točke kod postavljanja te održavanja sa ciljem prevencije urinarnih infekcija (UTI), infekcija povezanih s intravaskularnim kateterima (BSI) i uporabom mehaničke ventilacije (VAP) te infekcije kirurškog mjesta (SSI).

Pripremila: Valentina Košćak, univ. mag. med. techn.