Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Izvješće s 15. kongresa Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i 9. kongresa Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju

Od 6. do 8. listopada 2022. godine u Opatiji je održan 15. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata HLZ-a i 9. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju HLZ-a.

Glavne su teme kongresa bile estetska kirurgija glave i vrata te rekonstrukcijska kirurgija alveolarnog grebena.

Posebna je čast i veselje što su uz brojne domaće i strane predavače na kongresu aktivno sudjelovale i medicinske sestre/tehničari maksilofacijalne, plastične i rekonstrukcijske kirurgije glave i vrata te oralne kirurgije. Kroz izlaganja su prikazane specifičnosti zdravstvene njege i postupci kojima se može bitno olakšati stanje bolesnika. Iz naše ustanove aktivno su sudjelovale kolegice Vesna Živko, Ana Lukačević i Barbara Raković s radom na  temu Ortognatska kirurgija – uloga medicinske sestre.

Kongres je bodovan od strane HKMS-a, a svi su radovi objavljeni u časopisu Acta stomatologica Croatica.

Bila je to još jedna lijepa prigoda za stjecanje stručnih znanja, razmjenu iskustava i međusobno upoznavanje i ugodno druženje s kolegicama i kolegama iz cijele Hrvatske.

Pripremila: Vesna Živko, bacc. med. techn.