Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Izvješće s 2. hrvatskog kongresa medicine i prava s međunarodnim sudjelovanjem

U organizaciji Hrvatske udruge za medicinsko pravo i Radnog prava, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike, Pravnog fakulteta u Splitu i Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, u Vodicama je od 5. do 7. studenoga 2021. godine održan 2. hrvatski kongres medicine i prava s međunarodnim sudjelovanjem “Medicina i pravo COVID-19“.

Na kongresu su sudjelovali mnogi stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije i Srbije s područja medicinske i pravne znanosti, a raspravljalo se o liječenju i posljedicama bolesti COVID-19 kao i cijepljenju, njegovim posljedicama i odgovornosti. Između ostaloga, bilo je riječi  i o  odgovoru javnog zdravstva na pandemiju, organizaciji lokalne samouprave u suzbijanju i sprječavanju epidemije te o upravljanju zdravstvenim ustanovama tijekom pandemije. S pravnog gledišta otvorena su mnoga pitanja o tome jesu li epidemiološke mjere koje su poduzimane, zadirale i u ljudska prava? Također, se govorilo o mogućim razlozima koji su doveli do slaboga odaziva građana na javno cijepljenje protiv koronavirusa. Ipak, kao zaključak je istaknuto da je cijepljenje najveće dostignuće u medicini prošloga i ovoga stoljeća te da je ono daleko najviše spasilo ljudskih života. Bez obzira što znanost ne raspolaže sa svim odgovorima vezanim uz pandemiju bolesti COVID-19, cijepljenje još uvijek predstavlja najsnažniji alat u borbi protiv bolesti.

Na kraju su organizatori istaknuli da je kongres sasvim prirodno spojio medicinu i pravo, dvije povijesno najstarije znanstvene discipline koje zajedno brinu o najvećim dobrobitima za čovječanstvo.

KB Dubrava se na kongresu predstavila s dva rada u kojima su prikazali svoja iskustva o organizaciji, zbrinjavanju i liječenju oboljelih od bolesti COVID-19. Izlagači su bili dr. sc. Andrej Šribar, dr. med. s radom „Liječnik i COVID-19 pacijent u JIL-u“ i Ana Primorac, dipl. med. techn. i Tanja Fistrić, mag. med. techn. s radom „Zdravstvena njega pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 – iskustvo iz KB Dubrava“.

 

Pripremila: Tanja Fistrić, mag. med. techn.