Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Izvješće s edukacije „Osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatskom zdravstvenom sustavu“- Zadar

Centar za kulturu dijaloga (CKD) organizirao je edukaciju od 9. do 11. ožujka 2023. godine u hotelu Kolovare u Zadru. Edukacija je organizirana s obzirom na uočene izazove u ostvarivanju prava osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom na zdravstvenu zaštitu uključujući administrativne procedure upisa u CEZIH sustav uslijed neposjedovanja MBO-a od strane osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, naplate izvršenih zdravstvenih usluga, komunikacije i međusobnog sporazumijevanja, kulturoloških i običajnih razlika te snalaženja u hrvatskom zdravstvenom sustavu općenito. Edukaciji su nazočili zdravstveni djelatnici s područja Zagreba, Siska, Rijeke i Karlovca.

Tijekom edukacije upoznali smo se sa zakonodavnim okvirom međunarodne zaštite i pravom na zdravstvenu zaštitu azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, procedurama upisa i postupanja s istima u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Edukacija je bila interaktivnog karaktera što je podrazumijevalo teorijsku i praktičnu obradu tema. Prvi je dan edukacije bio informativnog karaktera o osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj. U večernjim je satima organizirano gledanje filma „Plivačice“ snimljenoga prema istinitoj priči o dvije mlade sestre koje kreću od ratom razrušene Sirije do Njemačke. Drugi je dan edukacije započeo izvrsnim predavanjem dr. sc. Lane Pavić na temu „Migracije i okvir za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita“, a nastavio se interaktivnom radionicom na temu identitet, konflikt i dijalog. Kasnije  nam je organizirana tzv. „živa knjižnica“. Kao žive knjige predstavljeni su nam ljudi s nesvakidašnjima pričama i životnim iskustvima, odnosno ljudi u pokretu s kojima većina od nas nikada nije imala mogućnost razgovarati ili ih upoznati. Treći dan edukacije bio je o interkulturnosti i nenasilnom djelovanju uz mnoštvo interaktivnih radionica. Usvojili smo kompetencije za pružanje podrške i postupanje radi boljega sporazumijevanja kod značajnih kulturnih razlika te kako pružiti podršku ljudima u pokretu radi ubrzavanja integracije u području zdravstva.

Zahvaljujemo se organizatorima na predivnom iskustvu i radujemo se novim susretima.

„Gdje god postoji ljudsko biće, postoji prilika za ljubaznost!“ (Seneka)

Pripremile: Natalia Cesar, mag. med. techn., Tea Jelić, mag. med. techn.