Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Studentica studija sestrinstva iz Španjolske provodit će vježbovnu nastavu u KB Dubrava kroz program Erasmus+

U sklopu projekta Erasmus+ od 12. rujna do 12. prosinca 2023. godine u Kliničkoj bolnici Dubrava vježbovnu nastavu u trajanju od tri mjeseca obavljat će studentica četvrte godine studija sestrinstva iz Barcelone. Studenticu je kroz program Erasmus+ mobilnost ugostilo Veleučilište u Bjelovaru, a njezina je želja obavljati vježbe upravo u našoj ustanovi.

Sukladno planu i programu vježbovnu nastavu će provoditi na engleskom jeziku medicinske sestre/mentori Veleučilišta u Bjelovaru: Marija Antunović, Marina Budetić, Ružica Mrkonjić, Biljana Hržić, Silvija Ćenan, Anita Klarić i Valentina Košćak.

Radilišta na kojima će studentica provoditi vježbovnu nastavu su: Dijagnostički odjel za ehokardiografiju i oslikavanje srca, Dijagnostičko-terapijski odjel za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca, Odjel za intenzivnu kardijalnu skrb na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, Jedinica za kardijalnu perfuziju i asistiranu cirkulaciju na Zavodu za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, Hitna kirurška ambulanta OHBP-a, Zavod za urologiju i Odjel za bolničke infekcije i upravljanje antimikrobnim lijekovima.

Uvjereni smo da će studentica boravkom u KB Dubrava unaprijediti svoja stručna znanja i vještine iz područja sestrinstva koje će pridonijeti njezinom osobnom i profesionalnom rastu te da će pored toga ponijeti lijepe uspomene na boravak u Hrvatskoj i Kliničkoj bolnici Dubrava.

Pripremila: Tanja Fistrić, univ. mag. med. techn.