Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Svjetski dan bubrega 14. ožujka 2024. godine

Svjetski dan bubrega globalna je kampanja kojom se podiže svijest o važnosti bubrega za sveukupno zdravlje te se promiču oblici prevencije, ranog otkrivanja i liječenja bubrežnih bolesti kako bi se smanjila njihova učestalost i komplikacije.

Trenutno je bolest bubrega osmi vodeći uzrok smrti, a ako se zanemari, predviđa se da će biti 5. vodeći uzrok smrtnosti do 2040. godine.

Postizanje optimalne skrbi za bubrege zahtijeva suradnju na više razina koja uključuje rano dijagnosticiranje, inzistiranje na univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti te podizanje svijesti o bubrežnoj bolesti među zdravstvenim radnicima i općom populacijom.

Pripremila: Ines Poljak, univ. mag. med. techn.