Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Tečaj: Korištenje i održavanje anestezioloških uređaja

Tečaj obnove znanja pod nazivom Korištenje i održavanje anestezioloških uređaja održan je 27. 1. 2023. godine u organizaciji Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC Sestara milosrdnica.

Tečaj se održavao u obliku predavanja, seminara i vježbi koji je uključivao rad u skupinama.

U prvom su dijelu održana predavanja i seminari o uvodu u anesteziju, osnovama anesteziološkog aparata i mehaničkoj ventilaciji, hipotermiji, neinvazivnoj ventilaciji i terapiji kisikom visokog protoka te ventilaciji transportnim respiratorom.

U drugom su dijelu održane četiri radionice: rastavljanje anesteziološkog aparata, NIV i terapija kisikom visokog protoka, monitoring i ventilacija transportnim respiratorom.

Voditelji tečaja su stručni, ljubazni i otvoreni za sva pitanja. Ovaj bih tečaj preporučio svim kolegicama i kolegama koji rade u anesteziji i intenzivnom liječenju, osobito kolegicama i kolegama koji su na početku svoga profesionalnog puta.

Pripremio: Marko Pavić, bacc. med. techn.