Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Doc. dr. sc. Fadi Almahariq izabran je za člana upravnog odbora MSSFN

Doc. dr. sc. Fadi Almahariq izabran je za člana upravnog odbora međunarodnog društva Middle-Eastern Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (MSSFN) pod pokroviteljstvom Svjetskog društva za stereotaksijsku i funkcijsku neurokirurgiju (WSSFN). Ovim izborom naš Zavod je prepoznat na međunarodnoj razini, te se potvrđuje kvaliteta osoblja kao i kvaliteta pružene zdravstvene usluge.