Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Javni poziv

Za prijem polaznika (m/ž) na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

  • prvostupnik radiološke tehnologije-pripravnik (3 izvršitelja)
  • prvostupnik fizioterapije-pripravnik (19 izvršitelja)
  • magistar ekonomije- pripravnik (2 izvršitelja)