Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Javni poziv

Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž):

  • Doktor dentalne medicine – pripravnik (3 izvršitelja)
  • Magistar medicinske biokemije – pripravnik (2 izvršitelja)
  • Prvostupnik radiološke tehnologije – pripravnik (4 izvršitelja)
  • Prvostupnik fizioterapije – pripravnik (2 izvršitelja)
  • Prvostupnik sestrinstva – pripravnik (10 izvršitelja)
  • Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – pripravnik (3 izvršitelja)

Natječaj traje od 05.07.2013 zaključno sa 15.07.2013. godine.