Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
  4. VIŠI INFORMATIČKI REFERENT, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  5. POMOĆNI RADNIK U ODJELU PRAONICE, 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
  6.  SPREMAČ/ICA, 7 izvršitelja na određeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje