Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

  1. PRVOSTUPNIK/MAGISTAR RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, 10 izvršitelja na neodređeno vrijeme
  2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA KLINIČKOM ZAVODU ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA ODJELU ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  4. STRUČNI REFERENT – RADNIK U PISMOHRANI, 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme
  5. REFERENT ZA OBRAČUN STACIONARNOG LIJEČENJA, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  6. REFERENT ZA OBRAČUN SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme