Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Natječaj

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE, 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
  2. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U ZAVODU ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I BOLNIČKE INFEKCIJE, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
  3. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA EU PROJEKTE U SLUŽBI ZA NABAVU, INVESTICIJE I EU PROJEKTE, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  4. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POSLOVE SKLAPANJA, UPRAVLJANJA I REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA U SLUŽBI ZA NABAVU, INVESTICIJE I EU PROJEKTE, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  5. STRUČNI SAVJETNIK ZA POSLOVE SKLAPANJA, UPRAVLJANJA I REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA U SLUŽBI ZA NABAVU, INVESTICIJE I EU PROJEKTE, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme