Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Odluka

Djelomično se poništava natječaj za  imenovanje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Kliničkoj bolnici Dubrava, reizborno radno mjesto PREDSTOJNIK KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU, a prema natječaju od 14. 10. 2022. godine.