Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Nova oprema u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

U petak, 8. rujna 2023. ministar zdravstva, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš i državni tajnik, izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić su u pratnji ravnatelja Kliničke bolnice Dubrava, prof. dr. sc. Ivice Lukšića i suradnika obišli novoinstaliranu radiološku opremu u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i u hibridnoj kirurškoj dvorani Središnjeg operacijskog bloka Kliničke bolnice Dubrava.

Iz fonda NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirana su dva projekta u Kliničkoj bolnici Dubrava. Projektom „Digitalna slikovna dijagnostika“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Kliničkoj bolnici Dubrava dodijeljena su bespovratna financijska sredstva za nabavu nove medicinske opreme u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, sveukupne vrijednosti više od  6.6 milijuna eura. Nabavljeni su i instalirani sljedeći uređaji:

    1. MRI uređaj MAGNETOM Vida snage magnetskog polja 3T (vrhunski MRI uređaj u klasi sa svim zavojnicama i softwareima, kakav bolnica do sada nije imala, šesti uređaj snage magnetskog polja 3T u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske),
    2. MSCT uređaj vrhunske klase Somatom Force dual source kakav bolnica nije do sada imala,
    3. 128 slojni MSCT uređaj Somatom X.cite, značajno bolji od do sada korištenog,
    4. najsuvremeniji ARTIS icono biplane uređaj za digitalnu suptrakcijsku angiografiju kakav do sada nismo imali, a koji omogućuje najkompleksnije endovaskularne i ostale intervencijske radiološke postupke,
    5. hibridni DSA uređaj Philips Azurion 7 za vaskularnu kiruršku dvoranu, koji omogućuje hibridne vaskularno/kardijalno kirurške i intervencijsko-radiološke endovaskularne terapijske zahvate,
    6. mamografski uređaj Selenia Hologic za digitalnu tomosintezu i kontrastnu mamografiju najviše klase, kakav do sada KB Dubrava nije imala,
    7. vrlo kvalitetan dijaskopski (fluoroskopski) RTG uređaj Luminos dRF Max za centralni zavod, koji nadomješta opremu izvan funkcije,
    8. vrlo kvalitetan radiografski uređaj Ysio Max za centralni zavod, vrlo pogodan za hitna snimanja, koji također nadomješta uređaj izvan funkcije.

Ovi će uređaji bitno povećati kvalitetu dijagnostičke obrade pacijenata u KB Dubrava, omogućiti precizniju i bržu dijagnostiku u svim područjima, osobito neuroradiologiji, onkološkoj radiologiji i radiologiji dojke, te će endovaskularne i ostale intervencijske minimalno invazivne terapijske procedure pod slikovnim nadzorom biti bitno preciznije i kvalitetnije.

Kvalitetna radiološka oprema će imati poseban značaj za teško i ozbiljno bolesne hitne i onkološke pacijente koji zahtijevaju brzo liječenje na temelju točne, sveobuhvatne i brzo postavljene dijagnoze.

S druge strane, vjerujemo da će najsuvremenija radiološka oprema i uređaji biti dodatni poticaj i motivacija za rad i usavršavanje našeg zdravstvenog osoblja te će zajedno našu ustanovu staviti u vrh moderne medicine.