Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Prvi glavni mentor specijalist hitne medicine u KB Dubrava

U Kliničkoj bolnici Dubrava specijalizacija iz hitne medicine može se provoditi od 2012. godine. Do sada su ulogu glavnog mentora imali specijalisti drugih specijalnosti kojima je priznata specijalizacija iz hitne medicine na temelju radnog iskustva. Od ove je godine dr. sc. Maša Sorić, dr. med., specijalistica hitne medicine, imenovana glavnom mentoricom za provođenje specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine u KB Dubrava, čime je postala prva glavna mentorica specijalistica hitne medicine koja je završila tu relativno novu specijalizaciju. Doktorica Sorić je ujedno i prva u Republici Hrvatskoj uvrštena u ispitivače na specijalističkom ispitu iz hitne medicine kao završeni specijalist hitne medicine.

Ovo priznanje odražava predanost Kliničke bolnice Dubrava edukaciji mladih liječnika te potvrđuje važnost ulaganja u stručno usavršavanje i mentorstvo iz svih medicinskih specijalnosti.

U ime svih djelatnika KB Dubrava čestitamo dr. sc. Maši Sorić, dr. med. na postignuću.