Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

2009. godina

Prvi put u Hrvatskoj izveden je hibridni zahvat simultane perkutane koronarne intervencije i aortokoronarnog premoštenja na kucajućem srcu.