Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Klinike i klinički zavodi

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Više informacija >

Klinika za kirurgiju

Više informacija >

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Više informacija >

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Više informacija >

Klinika za psihijatriju

Više informacija >

Klinika za unutarnje bolesti

Više informacija >

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Više informacija >

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Više informacija >

Klinički zavod za patologiju i citologiju

Više informacija >

Klinički zavod za stomatološku protetiku

Više informacija >

Zavodi

Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Više informacija >

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Više informacija >

Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

Više informacija >

Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Više informacija >

Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Više informacija >

Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije

Više informacija >

Zavod za neurokirurgiju

Više informacija >

Zavod za neurologiju

Više informacija >

Zavod za očne bolesti

Više informacija >

Zavod za urologiju

Više informacija >

Zavod za znanstvenoistraživačku djelatnost i translacijsku medicinu

Više informacija >

Objedinjeni hitni bolnički prijam

Više informacija >

Odjeli

Bolnička ljekarna

Više informacija >

Centralna bolnička sterilizacija

Više informacija >

Djelatnost za dermatovenerologiju

Više informacija >

Djelatnost za ginekologiju

Više informacija >

Odjel za nuklearnu medicinu

Više informacija >

Odjel za onkologiju i radioterapiju

Više informacija >

Odjel za transfuzijsku medicinu

Više informacija >

Poliklinika

Više informacija >

Središnji operacijski blok

Više informacija >