Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava FSEU.2022.MZ.025.

Naziv operacije: Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava

Opis operacije: Predmet operacije je sanacija kanalizacije KB Dubrava na 3. tehničkoj etaži bolnice oštećene u potresu 28. 12. 2020. godine. KB Dubrava je izgrađena 1987. godine prema tada važećoj zakonskoj regulativi. Dužina kanalizacijskog sustava ustanove koji uključuje cijevi fekalne, kišne i odzračne kanalizacije iznosi 1 535 metara. Kanalizacijski sustav ključni je segment za funkcioniranje KB Dubrava te je njegovim oštećenjem ugrožena cijela KB Dubrava, odnosno njezini pacijenti i osoblje, a neposredno i sveukupno stanovništvo koje gravitira bolnici. Slijedom navedenoga, ključni problem je nepostojanje zadovoljavajuće razine funkcionalnosti kanalizacijskoga sustava na 3. tehničkoj etaži bolnice.

Financiranje projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija – Fond solidarnosti

Ukupna vrijednost projekta iznosi 293.370,48 EUR s uključenim PDV-om

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 293.370,48 EUR

Udio EU sredstava u financiranju projekta iznosi 293.370,48 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 16. svibnja 2022. godine – do 30. lipnja 2023.

Korisnik projekta: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb

Krajnji korisnici:

  • stanovnici Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i sjeveroistočne Hrvatske koji koriste usluge KB Dubrava

Kratki opis i cilj projekta:

Opći je cilj operacije očuvati funkcionalnost KB Dubrava i razinu zdravstvene zaštite za stanovnike Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i sjeveroistočne Hrvatske vraćanjem kanalizacijskog sustava na 3. tehničkoj etaži bolnice u stanje prije potresa.

Specifični je cilj operacije povećati funkcionalnost kanalizacijskog sustava na 3. tehničkoj etaži bolnice, a što će se osigurati sanacijom postojećega sustava ulaganjem u njegovu sanaciju.

Provedbom projekta postići će se sljedeći rezultati:

R1: Saniran kanalizacijski sustav na 3. tehničkoj etaži bolnice

R2: Funkcionalan kanalizacijski sustav KB Dubrava

Ciljna skupina:

  • 18 000 pacijenata i 280 000 bolesnika kojima se pruža polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita
  • zaposlenici KB Dubrava

Kontakt osoba:
Voditeljica projekta
Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec., IMPPM
e-mail: loreta.zdrilic@kbd.hr

Više informacija o EU fondovima i Fondu solidarnosti:

strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/solidarity-fund/