Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava FSEU.2022.MZ.023.

Naziv operacije: Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava

Opis operacije: Predmet operacije je sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava oštećenoga u potresu 28. i 29. 12. 2020. godine.

KB Dubrava je izgrađena 1987. godine prema tada važećoj zakonskoj regulativi. Veličina njezinoga hidrantskog cjevovoda je približno 3 000 metara s cijevima različitih profila.  Hidrantski je cjevovod ključni segment protupožarne zaštite KB Dubrava čijim je oštećenjem  ugrožena ustanova u cjelini, odnosno njezini pacijenti i osoblje, a neposredno i sveukupno stanovništvo koje gravitira bolnici. Slijedom navedenoga, ključni je problem u nepostojanju zadovoljavajuće razine funkcionalne stabilnosti protupožarnog sustava u KB Dubrava.

Financiranje projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija – Fond solidarnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 767.613,46 EUR s uključenim PDV-om.

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 767.613,46 EUR.

Udio EU sredstava u financiranju projekta iznosi 767.613,46 EUR.

Razdoblje provedbe projekta: 16. svibnja 2022. godine – do 30. rujna 2023. godine

Korisnik projekta: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb

Krajnji korisnici:

  • stanovnici Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i sjeveroistočne Hrvatske koji koriste usluge KB Dubrava

Kratki opis i cilj projekta:

Opći je cilj projekta očuvati funkcionalnost KB Dubrava i razinu zdravstvene zaštite za stanovnike Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i sjeveroistočne Hrvatske vraćanjem hidrantskog cjevovoda u stanje prije potresa.
Specifični je cilj projekta povećati sigurnost pacijenata i osoblja KB Dubrava sanacijom hidrantskog cjevovoda što će dovesti do zaustavljanja nekontroliranog istjecanja vode iz mreže, stabilizacije tlaka u hidrantskoj mreži, smanjenja troškova energenata i održavanja.

Provedbom projekta postići će se sljedeći rezultati:

R1: Saniran vanjski hidrantski cjevovod KB Dubrava

R2: Funkcionalna protupožarna zaštita KB Dubrava

Ciljna skupina:

  • 18 000 pacijenata i 280 000 bolesnika kojima se pruža polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita
  • zaposlenici KB Dubrava

Kontakt osoba:
Voditeljica projekta
Loreta Zdrilić Kuljić, mag. oec., IMPPM
e-mail: loreta.zdrilic@kbd.hr

Više informacija o EU fondovima i Fondu solidarnosti:

strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/solidarity-fund/