Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Jednogodišnja usluga održavanja centralnog rashladnog postrojenja i klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftalmologije

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave Jednogodišnja usluga održavanja centralnog rashladnog postrojenja i klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftalmologije.

Troškovnik.

Rok za dostavu ponuda je do 20. 04. 2023. godine do 11:00 sati.