Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Nabava usluge teleradiologije za polugodišnje razdoblje koja podrazumijeva usluge očitavanja radioloških nalaza teleradiološkim modelom interpretacije iz područja CT dijagnostike

Poziv za dostavu Ponude za predmet jednostavne nabave za: Nabava usluge teleradiologije za polugodišnje razdoblje koja podrazumijeva usluge očitavanja radioloških nalaza teleradiološkim modelom interpretacije iz područja CT dijagnostike

Troškovnik.

Rok za dostavu ponuda 29. 12. 2023. do 10:00 sati