Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

1. kongres hrvatskog sestrinstva

1. kongres hrvatskog sestrinstva u organizaciji  Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara održan je 19. svibnja 2023. godine u Hotelu Sheraton u Zagrebu.

Na predavanjima  i kroz rasprave na okruglim stolovima  obrađivale  su se aktualne teme u hrvatskom sestrinstvu:  budućnost i znanost sestrinstva u Republici Hrvatskoj, planiranje rasporeda rada i radnog opterećenja medicinskih sestara – rostering, task shifting – nove specijalizacije medicinskih sestara i tehničara,  položaj medicinskih sestara u sustavu socijalne skrbi, specijalističko usavršavanje u hitnoj medicini i ostalo. 1. konferenciji nazočilo je nekoliko medicinskih sestara iz KB Dubrava.

Pripremila: Dubravka Grgurić, mag. med. techn.