Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

11. svibnja „Nacionalni dan palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj“

Hrvatski sabor donio je 15. prosinca 2023. godine Odluku o proglašenju 11. svibnja “Danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj”. Upravo je na taj dan 11. svibnja 2012. godine započeo s radom novi objekt za palijativnu skrb Opće bolnice Varaždin u Novom Marofu. Proglašenjem “Nacionalnog dana palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj” ukazuje se na važnost uspostave sustava palijativne skrbi sa željom unaprjeđenja kvalitete života pacijenata suočenih s uznapredovalom neizlječivom bolešću i kvalitete života njihovih obitelji. Tim je povodom u organizaciji Varaždinske županije 11. 5. 2024. godine u Kulturnom centru Ivana Rabuzina održan simpozij palijativne skrbi pod nazivom „Rano uključivanje u sustav palijativne skrbi“.

Teme simpozija bile su vezane uz različite aspekte palijativne skrbi. Nakon uvodnih predavanja u kojima je predstavljena povijest bolnice Novi Marof te sadašnji multidisciplinarni pristup skrbi palijativnih bolesnika u Službi produženog liječenja i palijativne skrbi Novi Marof, simpozij je nastavljen temama poput prepoznavanja palijativnih bolesnika u hitnoj medicini, liječenja boli, koordinacije skrbi, podrške obitelji i edukacije zdravstvenih djelatnika. Također su kroz teme simpozija istaknute važnosti socijalne, psihološke i duhovne dobrobiti u palijativnoj skrbi.  Održane su i radionice o superviziji u palijativnoj skrbi te novim tehnologijama. Simpozij je bio prilika za razmjenu znanja i iskustava te isticanje važnosti multidisciplinarne suradnje u zbrinjavanju palijativnih bolesnika s ciljem unaprjeđenja kvalitete njihova života. Iz KB Dubrava simpoziju je nazočila Jelena Mušak, univ. mag. med. techn., medicinska sestra za planirani otpust pacijenata.

Pripremila: Jelena Mušak, univ. mag. med. techn.