Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

12. kongres Hrvatskog društva za plastičnu kirurgiju – HDPREK i 4. međunarodni kongres plastične kirurgije i stručni skup odjelnih i operacijskih medicinskih sestara i tehničara plastične kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem

U organizaciji Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB Dubrava, Odjela plastične kirurgije i kirurgije dojke OB Dubrovnik te odjelnih i operacijskih medicinskih sestara i tehničara plastične, kirurgije KB Dubrava i OB Dubrovnik, organiziran je 12. hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije te stručni skup odjelnih i operacijskih medicinskih sestara i tehničara plastične kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan 4. do 8. svibnja 2022. godine u hotelu Valamar u Dubrovniku.

Medicinske sestre Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju te operacijske sestre KB Dubrava aktivno su sudjelovale na skupu s temama iz područja plastične, rekonstrukcijske kirurgije i kirurgije dojke:

-Gordana Strinavić, dipl. med. techn. s temom: Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od karcinoma dojke i prilagodba na oboljenje. U izlaganju je istaknuta važnost medicinske sestre u procesu liječenja oboljelih od karcinoma dojke s naglaskom na aktivno slušanje potreba pacijenta kao i na kvalitetnu komunikaciju koja je temelj uspješnog liječenja i neupitna pomoć u oporavku i prilagodbi na oboljenje te povratak u svakodnevnicu.

-Marina Plantak, bacc. med. techn, Blaža Karakljajić, med. techn. s temom: Mastektomija nekad i danas.

-Zora Kaurin, bacc. med. techn. s temom: Zdravstvena njega bolesnika kod operacija kanalikularnih sindroma.

-Marina Samec, bacc. med. techn., Irena Ježovita, med. tehn. s temom: Zdravstvena njega bolesnika s transplantacijom slobodnog kožnog presadka.

Važno je za istaknuti kako je uspostavljena odlična suradnja, izmjena iskustava i znanja s kolegicama s Klinike za rekonstrukcijsku kirurgiju iz Ljubljane, kolegicama iz Poliklinike Karabeg iz Sarajeva te kolegicama iz područja plastične i onkološke kirurgije cijele Hrvatske. Isto tako, po  prvi put kao tim, okupile su se odjelne i operacijske sestre plastične kirurgije, onkologije te  inženjeri  radiologije.

 

Pripremila: Gordana Strinavić, dipl. med. techn.