Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

17. rujna Svjetski dan sigurnosti pacijenta

Svjetski dan sigurnosti pacijenta ove se godine obilježava pod sloganom „Uzdignimo glas pacijenata!“, s ciljem podizanja svijesti o važnosti aktivnog uključivanja pacijenata u njihovo liječenje i prevenciju komorbiditeta. Praćenje sigurnosti pacijenata i osoblja u zdravstvenim ustanovama regulirano je Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“, br. 79/11), a upravljanje sigurnošću bolesnika je definirano kao izbjegavanje, sprječavanje i ublažavanje negativnih ishoda ili ozljeda koje proizlaze iz procesa u zdravstvu.

Kako bismo osigurali kvalitetu zdravstvenih postupaka bitno je sustavno praćenje i procjenjivanje zdravstvenih postupaka, planiranje aktivnosti radi poboljšanja zdravstvene zaštite i prevladavanja nedostataka u cilju ostvarenja učinkovitosti zdravstvenih postupaka i izbjegavanja štetnih neželjenih događaja. Također, s ciljem smanjivanja neželjenih događaja i sigurnog i učinkovitog liječenja pacijenata, od iznimne je važnosti osiguranje dobre komunikacije između osoblja različitog obrazovanja, položaja, iskustva i pogleda na liječenje jer sigurnost pacijenata predstavlja najpouzdaniju mjeru kvalitete zdravstvenog sustava.

Na 74. sjednici Svjetske zdravstvene skupštine održane 2021. godine, usvojen je Globalni akcijski plan za sigurnost pacijenata 2021. – 2030.  s vizijom “svijeta u kojemu nitko nije oštećen u zdravstvenoj skrbi, a svaki pacijent dobiva sigurnu skrb punu poštovanja, svaki put i svugdje”.

„Sigurnost pacijenata predstavlja najpouzdaniju mjeru kvalitete zdravstvenog sustava.“

Pripremile: Tea Jelić, mag. med. techn., Natalia Cesar, mag. med. techn.