Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

2. nacionalni kongres Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

Ove godine, u razdoblju od 12. do 15 svibnja,  održan je 2. nacionalni kongres Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem. Znanstveni program kongresa obuhvaćao je različite strategije djelovanja unutar polja kardijalne kirurgije s osvrtom i na perioperacijsku skrb te transkateterske načine liječenja bolesti zalistaka. U sklopu kongresa održan je i simpozij Medicinske sestre/tehničari u znanstvenom i tehnološkom napretku u organizaciji  Renate Habeković, dipl. med. techn.  i Milke Grubišić, dipl. med. techn. Medicinske sestre Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju KB Dubrava na Simpoziju su sudjelovale kao članice organizacijskog i znanstvenog odbora te su aktivno sudjelovale i u stručnim predavanjima. Aktivne sudionice simpozija bile su Milka Grubišić, Dragana Jurčić, Marina Deucht, Ervina Babić i Katarina Karimanović. Primarni je cilj simpozija bio  razmjena znanja, stavova i iskustava kao temelj unaprjeđenja skrbi za kardijalne pacijente. Također, kroz interakciju sa stručnjacima iz drugih međunarodnih zdravstvenih ustanova proširili smo perspektive te upotpunili svoja znanja čime smo korak bliže osiguravanju najbolje moguće skrbi za naše bolesnike.

 

Pripremila: Milka Grubišić, dipl. med. techn.